Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om 6 ugers jobrettet uddannelse

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål om seks ugers jobrettet uddannelse, som kan være af generel interesse

Hvor finder a-kassen oplysning om, at første jobsamtale har fundet sted?

07-03-2018

Jobcentret skal vejlede dagpengemodtageren om seks ugers jobrettet uddannelse under den første jobsamtale, hvis dagpengemodtageren efterspørger dette. A-kasserne har via egne systemer eller Arbejdsmarkedsportalen adgang til at aflæse de to seneste jobsamtaler. A-kassen skal på blanket AR 237 (Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere) bekræfte, at samtalen med jobcentret om jobrettet uddannelse/jobsamtale har været holdt.

Kan a-kassen nægte at godkende et kursus på positivlisten med den begrundelse, at det ligger uden for den lediges uddannelsesområde?

07-03-2018

Nej. Ordningen med seks ugers jobrettet uddannelse er en ret til efter eget valg at deltage i et jobrettet kursus eller et jobrettet uddannelsesforløb.

Jobcentrets vejledning gives med henblik på, at den ledige søger et forløb, der er meningsfuldt i forhold til vedkommendes kvalifikationer og ønsker.

Sidst opdateret: 16-05-2019