Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om den regionale uddannelsespulje

Vi modtager jævnligt spørgsmål til den regionale uddannelsespulje, som kan være af generel interesse.

08-09-2020

Fra 1. august 2020 til og med 2021 har ledige ret til et kort erhvervsrettet kursus, hvis de har en arbejdsgivererklæring om ansættelse. Kommunernes udgifter i forbindelse med retten til korte kurser afholdes under den regionale uddannelsespulje.

Det betyder, at det er den enkelte kommunes samlede tilsagn under den regionale pulje, der udgør et økonomisk loft for udgifter til retten til korte kurser.

Kommunerne kan efter vanlig praksis få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb under puljen. De resterende 20 pct. overføres til budgetgaranterede udgifter, der ydes til kommunerne via regulering af bloktilskuddet.

08-09-2020

Nej, der er ikke krav om at kurset skal fremgå af en regional positivliste, hvis den ledige kan fremvise en arbejdsgivererklæring om ansættelse. Det er dog bl.a. et krav, at kurset skal være relevant for at kunne varetage jobbet og skal ligge ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren almindeligvis forudsættes at give.

08-09-2020

Nej, der er ikke et generelt krav om at kunne fremvise en arbejdsgivererklæring under den regionale uddannelsespulje. Kravet om arbejdsgivererklæring gælder alene i de tilfælde, hvor den ledige påkalder sig sin ret til et kort erhvervsrettet kursus.

I øvrige tilfælde kan jobcentret bevilge opkvalificering via den regionale uddannelsespulje efter vanlig praksis – og altså uden krav om en arbejdsgivererklæring.

08-09-2020

Formuleringen ”tilstødende RAR” er blevet operationaliseret som det fremgår af følgende tabel.

Det betyder fx at et jobcenter på Fyn vil kunne bevilge opkvalificering fra positivlisten i RAR Fyn samt fra positivlisterne i de tilstødende RAR-områder Sjælland og Sydjylland.

 

RAR: Støder op til følgende RAR
Bornholm Hovedstaden og Sjælland
Hovedstaden Bornholm og Sjælland
Sjælland Bornholm, Hovedstaden og Fyn
Fyn Sjælland og Sydjylland
Sydjylland Fyn, Vestjylland og Østjylland
Østjylland Sydjylland, Vestjylland og Nordjylland
Vestjylland Sydjylland, Østjylland og Nordjylland
Nordjylland Vestjylland og Østjylland

08-09-2020

Med virkning fra 1. august 2020 er målgruppen for den regionale uddannelsespulje udvidet til alle ledige (undtaget fleksjobbere). Udgifterne til forløb for den udvidede målgruppe afholdes inden for kommunernes eksisterende bevilling under den regionale uddannelsespulje (tidligere alene for dagpengemodtagere).

Derfor er der med virkning fra 1. august 2020 ikke længere en særskilt pulje alene til dagpengemodtagere, da denne er udvidet til alle ledige (undtaget fleksjobbere).

Der er i august blevet udmeldt 45,5 mio. kr. ekstra til kommunerne i forbindelse med udvidelsen af den regionale uddannelsespulje. Midlerne kan bruges til forløb i resten af 2020. Den regionale uddannelsespulje vil ligeledes være forhøjet i 2021 og midlerne forventes udmeldt til kommunerne i starten af 2021.

08-09-2020

Ja, der eksisterer fortsat en særskilt/supplerende regional uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere. Puljen eksisterer til og med 31. december 2020, hvorefter den udløber.

Sidst opdateret: 25-09-2020