Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opkvalificering inden for mangelområder

Der afsættes en pulje på i alt 37 mio. kr. til at udvide mulighederne for opkvalificering af ledige inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer.

Jopkvalificering - logoI Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser er det aftalt, at der afsættes en pulje på i alt 37 mio. kr. til at udvide mulighederne for opkvalificering af ledige inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer.

Puljen udmøntes via tilsagn til kommunerne. Tilsagnet kan anvendes til opkvalificering af ledige med et konkret job indenfor et mangelområde i udsigt. Det kunne fx være som tømrer, programmør, systemudvikler eller kok.

Målgruppen for puljen er

  1. Dagpengemodtagere med minimum 3 måneders sammenlagt forudgående ledighed.
  2. Jobparate kontanthjælpsmodtagere med minimum 3 måneders sammenhængende forudgående ledighed.

Den forudgående ledighed opgøres efter reglerne i BAB §§ 148 og 149.

Stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer

Puljen omfatter ansættelse inden for inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer, jf. mangelområderne på de regionale arbejdsmarkedsbalancer. Mangelområderne omfatter "omfattende mangel på arbejdskraft", ”mangel på arbejdskraft” og ”paradoksproblem”.
Det er arbejdsmarkedsbalancen på ansøgningstidspunktet, der er gældende.

Refusionsberettigede formål

Puljen omfatter vejledning og opkvalificering, jf. LAB kapitel 10, til målgruppen.

Arbejdsgivererklæring

Det er en betingelse, at der fra en arbejdsgiver foreligger en erklæring om, at personen, der skal deltage i opkvalificering, vil blive ansat uden løntilskud, og at der er tale om ansættelse inden for en stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer, jf. ovenfor under 1.2. Der kræves således ikke en ansættelseskontrakt, men alene en hensigtserklæring om at ville ansætte personen. Ansættelsen skal i henhold til erklæringen ske i umiddelbar forlængelse af uddannelsen.

Starttidspunkt og varighed for opkvalificeringen

Tilbud om vejledning og opkvalificering kan gives i op til tre måneder forud for den ordinære ansættelses start. Tilbuddet skal således påbegyndes tidligst 3 måneder før start af den ansættelse, der foreligger en erklæring om. Tilbuddets varighed kan maksimalt være tre måneder. Varighedsbegrænsningen på vejledning og opkvalificering i første ledighedsperiode i LAB § 34 gælder ikke for uddannelser, som tilbydes i regi af puljen.

Der findes også §99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvor nogle grupper af ledige kan få opkvalificering efter den såkaldte opkvalificeringsjobordning, i umiddelbar forlængelse af ansættelsesforholdets start. 

Opkvalificering ved ansættelse

Der gennemføres ydermere en kampagne for puljen i løbet af halvåret 2017. Kampagnen er målrettet relevante virksomheder og ledige. Kampagne materialet kan ses nedenfor.

Vejledning til jobcentre (pdf) (nyt vindue)

Flyer til virksomheder (pdf) (nyt vindue)

Brochure til borgere (pdf) (nyt vindue)

Banner til borgere (pdf) (nyt vindue)

Vejledning om forsøg med pulje til opkvalificering inden for mangelområder og forsøg med et mere fleksibelt uddannelsesløft inden for puljen til uddannelsesløft (nyt vindue)

Tal om puljen til opkvalificering inden for mangelområder 

Styrelsen udarbejde årligt en oversigt over kommunernes forbrug af puljen. 

Tal om den regionale pulje, puljen til uddannelsesløft og puljen til opkvalificering inden for mangelområder

Sidst opdateret: 25-09-2019