Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Pulje til uddannelsesløft

Puljen til uddannelsesløft er til dagpengemodtagere, der er over 30 år og som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse.

Der er årligt afsat ca. 100 mio. kr., som fordeles som tilsagn til kommunerne. Kommunerne får dækket 80 pct. af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser af puljen. 

Til puljen til uddannelsesløft er der indført en midlertidig ordning, og der er indført forsøg. Både den midlertidige ordning og forsøgene medvirker til at gøre ordningen mere fleksibel.

For puljen til uddannelsesløft gælder herefter følgende:

Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som enten er ufaglærte eller faglærte, men med en forældet uddannelse, kan påbegynde en erhvervsuddannelse (euv1 eller euv2*) allerede i starten af deres ledighedsperiode.

  • Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, uden relevant erhvervserfaring eller relevant uddannelse, kan tage første trin i en erhvervsuddannelse inden for puljen til uddannelsesløft (euv3*).
  • Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som tidligere har gennemført et trin** i en erhvervsuddannelse, kan bygge et trin eller speciale ovenpå inden for samme erhvervsuddannelse. Trinnet, som den ledige tidligere har gennemført, skal være færdiggjort mindst 18 måneder før de må begynde på et nyt trin eller speciale.
  • Det er nu muligt at bevillige 4/5 af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden, såfremt den ledige erklærer sig villig til at færdiggøre resten af uddannelsen på ordinære vilkår.
  • Som dagpengemodtager under puljen til uddannelsesløft, modtager man en reduceret dagpengeydelse på højest 80 pct. af den maksimale dagpengesats, med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats.
  • Hvis den forsikrede ledige starter på en erhvervsuddannelse fra positivlisten for uddannelsesløftet i perioden 2017-2020, modtager vedkommende 100 pct. af den hidtidige dagpengesats. Se positivlisten til puljen til uddannelsesløft nedenfor.
  • Under uddannelsen fritages den ledige for pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.
  • Den ledige skal fortsat være til rådighed for den aktive indsats, herunder deltage i kontaktforløbet og tilbuddet. Jobcentret kan beslutte, at samtaler holdes på anden vis, f.eks. telefonisk.

Derudover er der et forsøg, der giver mulighed for tilbud om grundforløb eller grundforløb plus. For at læse mere om dette henvises til faneblad under "Midlertidige ordninger".

*EUV er erhvervsuddannelser for voksne. Euv1, euv2 og euv3 er forskellige uddannelsesveje til samme uddannelse, som afhænger af, hvor meget erhvervs- og skoleerfaring borgeren har i forvejen.

Euv - Erhvervsuddannelse for voksne (nyt vindue)

** Erhvervsuddannelserne er opdelt i trin og specialer. Et trin er også en erhvervsuddannelse. Varigheden er kortere end erhvervsuddannelsens speciale, og et eller flere trin i en erhvervsuddannelse skal være gennemført for at nå til et speciale. De ledige i målgruppen for puljen til uddannelsesløft må gerne gennemføre et trin i en erhvervsuddannelse under puljen. Hvis man ”stiger af” på et trin, får man et trinbevis. Det fremgår af uddannelsesbekendtgørelserne og på ug.dk, om erhvervsuddannelserne er trindelte. Et trin refererer således ikke alene til et grundforløb.

Erhvervsuddannelsernes opbygning (nyt vindue)

En landsdækkende positivliste for puljen til uddannelsesløft

I forbindelse med Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra august 2016, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejdet en positivliste over trin og specialer i erhvervsuddannelser på baggrund af stillingsbetegnelser med størst rekrutteringsudfordringer.

Hvis man under puljen til uddannelsesløft påbegynder et trin eller speciale fra positivlisten, modtager man 100 pct. af sin hidtidige dagpengesats under uddannelsen i sin dagpengeperiode. Uddannelser, der ikke fremgår af listen, kan stadig bevilges under puljen til uddannelsesløft. Under disse modtager man 80 pct. af højest dagpengesats, dog højst et beløb svarende til sin hidtidige dagpengesats.

Nedenfor fremgår den landsdækkende positivliste for puljen til uddannelsesløft i pdf-format med henvisninger til de enkelte erhvervsuddannelser på ug.dk. Positivlisten indeholder i alt 40 trin og specialer og er med Trepartsaftalen gældende fra 1. marts 2017 - 31. december 2019. Det er i forbindelse med regeringens øget fokus på uddannelse og opkvalificering vedtaget, at den landsdækkende positivliste fra 2017 forlænges til og med d. 31. december 2020.

Den landsdækkende positivliste for puljen til uddannelsesløft (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelser og vejledninger til puljen til uddannelsesløft her

Find inspiration i cases fra uddannelsesløftet, en pjece om uddannelsesinitiativerne i beskæftigelsesreformen og samt om erhvervsuddannelser for voksne

Til uddannelsesinstitutioner

I forbindelse med afbrud af uddannelse kan uddannelsesinstitutionerne anvende nedenstående blanket AR 240 til indberetning af årsager til ophør.

Blanket AR 240 om indberetning af årsag til ophør med uddannelse

Til jobcenter- og a-kassemedarbejdere

Praksisvejledningen er et opslagsværk for jobcenter- og a-kassemedarbejdere til at hjælpe ledige i gang med et uddannelsesløft. Vejledningen indeholder en forklaring af regler og rammer for puljen til uddannelsesløft.

Vejledningen indeholder desuden en beskrivelse af strukturen for erhvervsuddannelserne, realkompetencevurderingen af den ledige inden uddannelsesstart, samt lånemuligheder og rådighed under uddannelsesløftet.

Praksisvejledning om puljen til uddannelsesløft (pdf) (nyt vindue)  

Regnskabsaflæggelse

Kommunerne skal indsende et revisorpåtegnet regnskabet for det gældende år senest den 1. april i det følgende år. Indsendelsen af regnskabet skal ske via styrelsens Tilskudsportal.

Spørgsmål og svar

Tilskudsportalen

Tal om puljen til uddannelsesløft

Styrelsen udarbejder hver måned et overblik over aktiviteten på puljen til uddannelsesløft. Årligt udarbejdes en oversigt over kommunernes forbrug af puljen. Tallene kan findes via følgende link. 

Tal om den regionale pulje, puljen til uddannelsesløft og puljen til opkvalificering inden for mangelområder

Sidst opdateret: 13-02-2020