Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Regnskab

Spørgsmål og svar vedr. regnskab til puljen til uddannelsesløft

04-09-2020

Regnskaber til uddannelsesløftet skal indsendes via Tilskudsportalen.
Regnskaber for 2020 tilsagn skal indsendes ved, at man logger på Tilskudsportalen, finder det konkrete projekt og herefter anmoder om udbetaling samt uploader ledelsespåtegnet regnskab samt revisorpåtegning. Hvis man ikke kan finde kommunens projekter, når man logger sig på, skal man sende en e-mail til portalhelpdesk@star.dk og anmode om at blive tilknyttet de respektive sager. Man bedes i den forbindelse oplyse navn, kommune samt den pågældende pulje.

04-09-2020

Nej. Det fremgår af tilsagnsskrivelsen og bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft, at fristen for indsendelse af det revisionspåtegnede regnskab for anvendelse af årets tilsagn om tilskud til STAR er 1. april i det efterfølgende år.
Det betyder, at de revisorpåtegnede regnskaber for 2019-bevillingen skal være indsendt senest den 1. april 2020.
Af hensyn til landets øvrige kommuner, gives der ikke fristforlængelse.

04-09-2020

Det fremgår af bekendtgørelsen, at kommuner, der modtager tilskud, skal udarbejde et særskilt og revisorpåtegnet regnskab over deres udgifter til indsatsen, som skal indsendes til STAR. Det fremgår også, at STAR kan indhente oplysninger om antallet af personer, der har modtaget tilbud, samt hvilke erhvervsuddannelsesforløb kommunerne har ydet støtte til.

Udgiften skal regnskabsføres i det år aktiviteten gennemføres og kommunen modtager og betaler regningen. Hvis aktiviteten er igangsat i 2019 og løber ind i 2020, er det altså kun den del af uddannelsesforløbet, der vedrører 2019, der skal betales af 2019 bevillingen. Kommunen skal således være opmærksom på, at der eventuelt skal reserveres en del af 2020 bevillingen til at afholde udgifter til igangsatte forløb i 2019.

Sidst opdateret: 04-09-2020