Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Jobrettede samtaler

Jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre skal tage udgangspunkt i den enkelte lediges ønsker, behov og ressourcer, når der gennemføres jobrettede samtaler.

Hyppige og jobrettede samtaler er som følge af det intensiverede kontaktforløb et af de vigtigste redskaber, jobkonsulenter har til at bistå dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere med at komme i job, evt. via uddannelse.

Her på siden kan kan du 1) få viden om den jobrettede samtale, 2) få inspiration til, hvordan du som jobkonsulent kan arbejde med den jobrettede samtale, 3) få inspiration til, hvordan du som chef kan arbejde med kollegial sparring i den jobrettede samtale. 

Hvad er en jobrettet samtale?

En jobrettet samtale er en samtale, hvor jobkonsulenten med relevant arbejdsmarkedsviden og inddragende samtaleteknik understøtter den ledige i selv at tage ansvar og være aktivt jobsøgende. Målet er, at de ledige oplever at få en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, som kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse.

Den jobrettede samtale (link)

Hvad er kollegial sparring på den jobrettede samtale? 

Hyppige og jobrettede samtaler er som følge af det intensiverede kontaktforløb et af de vigtigste redskaber, jobkonsulenter har til at bistå ledige med at komme i job. Erfaringer fra Projekt Jobrettet samtale viser, at kollegial sparring kan styrke jobkonsulenternes kompetencer til at holde jobrettede samtaler. Samtidig viser erfaringerne, at åbning af samtalerummet og kollegial sparring også kan være med til at styrke lærings- og refleksionskulturen i jobcentret eller a-kassen. Formålet med den kollegiale sparring er at styrke og sikre kvaliteten af de jobrettede samtaler, så borgerne oplever, at samtalerne er mere jobrettede og understøtter deres jobsøgning og dermed vejen tilbage til arbejdsmarkedet. 

Kollegial sparring på den jobrettede samtale (link)

Læs om projekt 'Jobrettet samtale'

7 praksisark omkring den jobrettede samtale. Inspiration til medarbejdere og ledere om afholdelse af den jobrettede samtale.

Samlet praksisark (pdf) (nyt vindue)  

Metodehåndbog om den jobrettede samtale. Guide til ledere om forandringsledelse og best practice, når den jobrettede samtale skal implementeres

Metodehåndbog (pdf) (nyt vindue)

Håndbog i jobrettede samtaler. Inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser.

Håndbog

Object reference not set to an instance of an object.

Sidst opdateret: 27-08-2020