Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Værktøjer til jobrettet samtale til brug af sagsbehandlere

På denne side kan du finde de værktøjer til understøttelse af den jobrettede samtale, der er udviklet til brug for sagsbehandlerne.

Blandt de mange værktøjer til understøttelse af den jobrettede samtale, der blev udviklet af projektkommunerne i projekt ’Jobrettet samtale’, er der en lang række, der retter sig specifikt mod sagsbehandlere og jobkonsulenter.

 

Viden om arbejdsmarkedet

Links til information, som Esbjerg Jobcenter bruger for at øge deres viden om det lokale arbejdsmarked (Esbjerg) (Word) (nyt vindue)

Vurdering af arbejdskraftsefterspørgsel i jobcenterområde Esbjerg (Esbjerg) (pdf) (nyt vindue)

Eksempel på nyhedsbrev for virksomhedsindsatsen i Esbjerg Jobcenter (Esbjerg) (Word) (nyt vindue)

Samlet oversigt over datagrundlag for Branchegruppe A, herunder eksempel på konjunkturbarometer (Esbjerg) (pdf) (nyt vindue)

Jobtermometeret, der visuelt viser, hvordan jobudviklingen er i Hjørring-området. Undersøgelsen har haft til formål at få indsigt i det lokale arbejdsmarkeds udvikling, og resultaterne bygger på interviews med 330 virksomheder i Hjørring (Hjørring) (pdf) (nyt vindue)

Jobunivers - Eksempel på e-mail med dagsoversigt over jobåbninger (Skanderborg) (Word) (nyt vindue)

Forberedelse af samtale

Samtaleguide med huskeliste til, hvad en sagsbehandler skal huske i forbindelse med en samtale med en ledig borger (Gladsaxe) (pdf) (nyt vindue)

Tjekliste med forskellige samtaleredskaber, som sagsbehandleren kan bruge i forbindelse med forberedelse til en samtale eller efter en samtale for at evaluere (Gladsaxe) (Word) (nyt vindue)

Skema, der kan bruges i forbindelse med, at en kollega skal give feedback på en sagsbehandlers samtale med en ledig borger (Gribskov) (pdf) (nyt vindue)

Logbog som sagsbehandlerne kan bruge til at evaluere afholdte samtaler (Holbæk) (pdf) (nyt vindue)

Tjekliste med forskellige samtaleredskaber, som sagsbehandleren kan bruge i forbindelse med forberedelse til en samtale eller efter en samtale for at evaluere (Kalundborg) (pdf) (nyt vindue)

Vejledning i brugen af ABC jobstrategi til sagsbehandlere (Norddjurs) (Word) (nyt vindue)

Oversigt med forskellige samtaleredskaber, som sagsbehandleren kan bruge i forbindelse med forberedelse til en samtale eller efter en samtale for at evaluere (Norddjurs) (Word) (nyt vindue)

Tjekliste, som en sagsbehandler kan bruge i forbindelse med forberedelse og afholdelse af en samtale med en ledig borger (Norddjurs) (Word) (nyt vindue)

Samtalemodel, som sagsbehandleren kan bruge i forbindelse med forberedelse af en samtale med en ledig. Modellen har særlig brug på Gamemaster-metoden (Skanderborg) (Word) (nyt vindue)

IT-løsninger

Skabelon der kan bruges til at lave en medarbejderprofil til hjemmeside (Gladsaxe) (Word) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 27-03-2019