Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Hent mere viden

Her kan du finde mere viden og flere redskaber, der understøtter jobrettede samtaler.

Redskaber

ni-trinsguide til den jobrettede samtale (pdf) (nyt vindue)

Samtaletekniske redskaber: åbne spørgsmål, nøgleord, plus- og minuslister, skalaspørgsmål, SMART-mål, ABC-jobplanen, udfordrende samtaler, delmål og små skridt (pdf) (nyt vindue)

Jobkonsulentens to roller som myndighed og bemyndigende:

Dobbeltrollemodellen (pdf) (nyt vindue)

4R-modellen (pdf) (nyt vindue)

Progression i samtaler med kontanthjælpsmodtagere (pdf) (nyt vindue)

Progression i samtaler med dagpengemodtagere (pdf) (nyt vindue)

Fem borgercases med eksempler på dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, du kan møde til den første samtale (pdf) (nyt vindue)

Skabeloner og anbefalinger fra AK-Samvirke og Kommunernes Landsforening (KL) til samarbejdet mellem a-kasser og jobcentre

Skabeloner og anbefalinger hos AK-Samvirke (nyt vindue)


Hjemmesider om jobrettede samtaler

Evaluering af forsøget - den gode samtale (pdf) (nyt vindue)

Diverse uddannelsesinstitutioners hjemmesider, der giver overblik over uddannelsernes indhold, adgangskrav osv., fx:

ug.dk: uddannelsesguiden med samlet overblik over uddannelser i Danmark (nyt vindue)

efteruddannelse.dk: portal for erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsestilbud (nyt vindue)

finduddannelse.dk: overblik over udbydere af kurser og uddannelser landet over (nyt vindue)

nyledige.dk: portal målrettet ledige, som skal finde jobrettet uddannelse og kompetenceudvikling (nyt vindue)

uvm.dk: Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor du bl.a. kan få et overblik over voksenuddannelser (nyt vindue)

produktionsskoler.dk: information om uddannelsestilbud på landets produktionsskoler (nyt vindue)

veu-center.dk: guide til voksen- og efteruddannelser på landets 13 VEU-centre (nyt vindue)

hto.nu: tilbud og støtte for unge og voksne med ordblindhed (nyt vindue)


Hjemmesider om arbejdsmarked

ballisager.com/rekrutteringsanalyse: spørgeskemaundersøgelse, som konsulenthuset Ballisager gennemfører hvert år blandt virksomheder om rekruttering (nyt vindue)

arbejdsmarkedsbalancen.dk: formidling fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om aktuelle jobmuligheder (nyt vindue)

Branche- og erhvervsorganisationers hjemmesider, hvor du kan hente viden om arbejdsmarkedets udvikling, fx:

smvdanmark.dk: håndværk (nyt vindue)

danskbyggeri.dk: bygge og anlæg (nyt vindue)

danskerhverv.dk: detail (nyt vindue)

horesta.dk: hotel og restauration (nyt vindue)

fanet.dk: finans (nyt vindue)

lf.dk: landbrug (nyt vindue)

Jobportaler, hvor du kan følge med i hvor mange og hvilke job, der slås op, fx:

jobsogningsguide.dk/jobdatabaser-i-danmark: jobsøgningsportal (nyt vindue)

linkedin.com/jobs: LinkedIn (nyt vindue)

mitjobkompas.dk: ufaglærte job og job, som kun kræver kortere uddannelse (nyt vindue)

jobbing.dk: inspiration til personer med mellemlange og lange uddannelser (nyt vindue)


Publikationer med viden og redskaber

Matchning af ledige og virksomheder (læringskatalog), DISCUS (2014). Indeholder bl.a. samtaleguide som bilag (pdf) (nyt vindue)

Gå tværfagligt og koordineret til sagen (håndbog), Cabi (2013) (nyt vindue)

Jobåbninger og virksomhedsindsatsen i København (analysenotat), Mploy (2013) (nyt vindue)

Vejen til varig beskæftigelse – den enkelte i centrum, Beskæftigelsesministeriet (2014) (nyt vindue)

Empowerment i den beskæftigelsesrettede indsats, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (2014) (pdf) (nyt vindue)

Undersøgelse af samtaleforløbet 2013. Fokus på hvad der skaber tilfredshed med samtaleforløbet i danske a-kasser (pdf) (nyt vindue)

Reform af beskæftigelsesindsatsen – fra ord til handling (2014) (pdf) (nyt vindue)

Reform af kontanthjælpssystemet for voksne kontanthjælpsmodtagere og unge uddannelseshjælpsmodtagere

Sidst opdateret: 30-11-2018