Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Opfølgning på data om samtaler

Beskæftigelsesministeren sendte den 29. januar 2018 et brev til samtlige kommuner om data for jobcentrenes afholdelse af samtaler med de ledige. Der er tale om data, som kan trækkes på jobindsats, jf. nedenfor, men med henblik på en nem adgang til løbende opfølgning, offentliggør og opdaterer STAR her de relevante data for alle landets kommuner

Der er taget udgangspunkt i målinger, der er tilgængelige for kommuner og andre interesserede på www.jobindsats.dk, og som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) bruger til løbende at følge op på, om kommunerne lever op til intentionerne i reglerne om de forskellige kontaktforløb for borgerne. På jobindsats.dk fremgår det bl.a. hvor mange samtaler som borgere med forskellige varigheder på hver ydelse har deltaget i.

I de målinger, som STAR anvender i opfølgningen, opgøres antallet af samtaler for de forskellige målgrupper i forskellige varighedsintervaller i forhold til, hvor lang tid de ledige har været på en given ydelse, fx dagpengemodtagere med 6 til 9 måneders ledighed. Det betyder, at alle dagpengemodtagere, der på det givne tidspunkt, man foretager målingen, har mindst 6 måneders ledighed og maksimalt 9 måneders ledighed, indgår i denne måling. Alle dagpengemodtagere, der indgår i intervallet 6 til 9 måneder, skal med gældende regler have haft mindst 6 samtaler, men der indgår også ledige, med fx 9 måneders anciennitet, som skal have haft mindst 7 samtaler.

For nogle målgrupper er det nødvendigt at basere opgørelsen på en gennemsnitsbetragtning, da der fx er krav til, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, efter den første samtale efter en uge, skal have mindst 4 samtaler inden for hver 12. kalendermåned.

Til målingen er der for hver målgruppe udvalgt et antal samtaler, som vurderes er dét, der bedst afspejler opbygningen og intentionen med de forskellige kontaktforløb:

 • Dagpengemodtagere skal have 6 samtaler i de første 6 måneder af deres ydelsesforløb.
 • Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal have 3 samtaler i de første 3 måneder af deres ydelsesforløb.
 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal have ca. 3 samtaler i første 6 måneder af deres ydelsesforløb.
 • Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere skal have 3 samtaler i de første 3 måneder af deres ydelsesforløb.
 • Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal have ca. 4 samtaler i de første 6 måneder af deres ydelsesforløb.
 • Sygedagpengemodtagere skal have ca. 5 samtaler de første 6 måneder af deres ydelsesforløb.

For at få en retvisende opgørelse af, hvorvidt aktivitetsparate og jobparate kontanthjælpsmodtagere får de samtaler, de har krav på, er der opstillet to forskellige mål, da der er forskellige krav til antallet af samtaler, jf. ovenfor.

Med ovenstående udgangspunkt er der lavet kommunefordelte opgørelser over, hvor stor en andel af borgerne på hver ydelse, der i det valgte varighedsinterval har modtaget et antal samtaler, som svarer til lovgivningens krav. Der er endvidere foretaget en opgørelse af, hvor mange samtaler borgerne i gennemsnit har deltaget i under deres ledighedsforløb.

Det skal bemærkes, at opgørelserne viser et afgrænset udsnit af de nuværende ydelsesmodtagere, hvilket indebærer, at der i flere tilfælde er tale om relativt få ledighedsforløb, særligt når der ses på den enkelte kommunes tal.

Sådan rekonstruerer du tallene i jobindsats

Trin 1: Hent data for jobindsats

 • Gå ind på job indsats
 • Vælg overførsel (Eksempelvis A-dagpenge)
 • Vælg måling
  • Her vælges antal samtaler pr. person fordelt på varighed
 • Vælg derefter data for
  • Antal personer fordelt på antal afholdte samtaler
  • Antal personer i alt
  • Antal afholdte samtaler
 • Vælg område (Eksempelvis kommune)
 • Vælg periode

Når man har valgt det rette data og går videre vises en tabel. Det er muligt at ændrer i pivoteringen inden data hentes som Excel fil.  Det kan være en fordel at have fortaget følgende pivotering: Rækker: Periode, område. Kolonner: Forløbsvarighed, målinger.

Trin 2: Beregninger på data

 • Vælg det rette ydelsesforløb (Eksempelvis 6-9 måneder for dagpengemodtagere)
 • Beregn andel af personer med (for dagpengemodtagere) 6 eller flere samtaler:

(Antal personer med 6 samtaler eller flere)/(antal personer i alt) * 100

 • Beregn gennemsnitlige antal samtaler pr. person: 

(antal afholdte samtaler)/(antal personer i alt)

Opfølgning på samtaletal

Samtaletal, opdateret august 2019 (Excel) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 04-11-2019