Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om Mentorordningen

Vi modtager jævnligt spørgsmål om mentorordningen, som kan være af generel interesse

Spørgsmål: Kan alle få tilknyttet en mentor?

Svar: Ja. En borger kan efter jobcentrets vurdering få bevilliget mentorstøtte med henblik på at fremme, at personen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

 

Spørgsmål: Hvad betyder det at mentorkontrakten er afskaffet?

Svar: De oplysninger, som tidligere fremgik af mentorkontrakten, skal fremgå af borgerens Min Plan. Tidligere var der en dobbeltregistrering af mentortilbud, som både blev registreret i Min Plan og mentorkontrakten. Som led i forenklingen af LAB blev mentorkontrakten afskaffet. Oplysningerne findes nu alene i Min Plan.

 

Spørgsmål: Hvad betyder det, at mentorstøtte ikke længere kan gives som et tilbud eller som et ret- og pligttilbud?

Svar: Mentorstøtte er ikke længere et tilbud, men en understøttende indsats. Mentorstøtte kan fortsat anvendes som supplement og støtte til den aktive indsats. Jobcentret får større frihed til at bevilge mentorstøtte, hvor og hvornår det giver mening. Jobcentrets skal fortsat overveje mentorstøtte som indsats for personer, der ikke er i stand til at deltage i tilbud.

 

Sidst opdateret: 31-01-2020