Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om Mentorordningen

Vi modtager jævnligt spørgsmål om mentorordningen, som kan være af generel interesse

Svar: Ja. En borger kan efter jobcentrets vurdering få bevilliget mentorstøtte med henblik på at fremme, at personen kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse.

 

Svar: De oplysninger, som tidligere fremgik af mentorkontrakten, skal fremgå af borgerens Min Plan. Tidligere var der en dobbeltregistrering af mentortilbud, som både blev registreret i Min Plan og mentorkontrakten. Som led i forenklingen af LAB blev mentorkontrakten afskaffet. Oplysningerne findes nu alene i Min Plan.

 

Svar: Mentorstøtte er ikke længere et tilbud, men en understøttende indsats. Mentorstøtte kan fortsat anvendes som supplement og støtte til den aktive indsats. Jobcentret får større frihed til at bevilge mentorstøtte, hvor og hvornår det giver mening. Jobcentrets skal fortsat overveje mentorstøtte som indsats for personer, der ikke er i stand til at deltage i tilbud.

 

Sidst opdateret: 31-01-2020