Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Her kan du læse mere om, hvilke initiativer der indgår i Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, og hvordan de udmøntes og implementeres.

Som led i aftale om ny ret til tidlig pension (2020) er det aftalt, at nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde (2020-pl).

Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Aftalekredsen indfriede med første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (2021) en årlig besparelse på ca. 345 mio. kr. i 2022 og ca. 370 mio. kr. årligt fra 2023 ved bl.a. at lempe proceskrav til indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere og at indføre mulighed for digitale samtaler efter seks måneders ledighed. Læs mere om første delaftale her:

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (nyt vindue)

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Aftalekredsen indfrier med anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (2022)
den resterende del af besparelsen fra 2023 og frem. Læs mere om anden delaftale her:

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: Ny aftale giver en mere fokuseret beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

I aftalen indgår følgende initiativer:

Forenklet kontaktforløb

Kontaktforløbet for forsikrede ledige forenkles, og a-kasserne får ansvaret for indsatsen i de første tre måneders ledighed. Initiativet er planlagt til at træde i kraft 1. januar 2024.

Forenklet kontaktforløb (pdf) (nyt vindue)

Implementeringsaktiviteter i 2023 om det forenklede kontaktforløb

STAR er i dialog med KL og DAK om planlægning af aktiviteter for at klæde a-kasser og kommuner godt på til at varetage kontaktforløbet for dagpengemodtagere og styrke kommuners og a-kassers samarbejde om kontaktforløbet.

KL afholder derudover også egne netværksaktiviteter for at forberede kommunerne på ændringerne.

Se oversigt over hidtil aftalte aktiviteter.

Implementeringsaktiviteter (nyt vindue)

Oversigten opdateres løbende.

Konkrete datoer for STAR´s regionale arbejdsmarkedskontorers (AMK) netværksarrangementer for kommuner og a-kasser publiceres i aktivitetskalenderen. 

Aktivitetskalender (nyt vindue)

AMK-arrangementerne indeholder bl.a. informationer og erfaringsudveksling i forbindelse med nytænkning.

Målrettede tilbud

En del af indsatsen, der i dag gives som øvrig vejledning og opkvalificering, omlægges i retning af ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud. Samtidig sænkes grænsen for, hvornår ordinære løntimer kan træde i stedet for et aktivt tilbud i fokusmålet for indsats i skærpet tilsyn. Trådte i kraft 22. marts 2023. Læs forslagsbeskrivelse her:

Målrettede tilbud (pdf) (nyt vindue)

Udvidet mulighed for digitale samtaler

Fremover kan alle samtaler undtagen den første afholdes digitalt, hvis borgeren ønsker det. Trådte i kraft 22. marts 2023. Læs forslagsbeskrivelsen her:

Udvidet mulighed for digitale samtaler (pdf) (nyt vindue)

Mindre administration i kommunerne og forenklinger af administrative krav

Der foretages en reduktion i udgifterne til administrationen i jobcentrene, hvilket følges på vej af en række forenklingstiltag herunder:

- Lempelse af uddannelsespålægget. Træder i kraft 1. januar 2024.
- Forenklinger af opfølgningen i skærpet tilsyn. Trådte i kraft 22. marts 2023.
- Afskaffelse af krav om beskæftigelsesplan og resultatrevision. Trådte i kraft 22. marts 2023.
- Forenkling af krav til registrering. Analyse igangsættes foråret 2023.
- Afskaffelse af registreringskrav i Min Plan vedr. status på indsatser. Trådte i kraft 22. marts 2023.
- Forenkling af krav til vejledning. Træder i kraft 1. januar 2024.
- Afskaffelse af vejledningskrav om seks ugers jobrettet. Trådte i kraft 22. marts 2023. 

Læs forslagsbeskrivelserne her:

Lempelse af uddannelsespålægget (pdf) (nyt vindue)

Mindre administration i kommunerne og forenklinger af administrative krav (pdf) (nyt vindue)

Styrket vejledningsindsats til virksomheder om virksomhedspraktik

Læs om virksomhedspraktik og muligheder for lokal eller landsdækkende hjælp til rekruttering af ledige her:

Vejledningsmateriale om hjælp til rekruttering af ledige (pdf) (nyt vindue)

Økonomi

Du kan læse mere om økonomien i aftalen her:

Kommunaløkonomiske konsekvenser (pdf) (nyt vindue)

Udmøntning

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er udmøntet i to lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v. Lovforslagene foreslår ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om sygedagpenge.

Det første lovforslag udmønter forslag om målrettede tilbud og mindre administration i kommunerne samt forenklinger af administrative krav (ikrafttræden 22. marts 2023).

Det andet lovforslag indeholder bl.a. forslag om forenkling af kontaktforløbet og mere ansvar til a-kasser (ikrafttræden 1. januar 2024). 

Tidsplan for lovforslag om Nytænkning   

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar vedrørende anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

 

Sidst opdateret: 03-08-2023