Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Registrering af løntilskudspladser

Det er vigtigt, at du som sagsbehandler registrerer en løntilskudsplads korrekt, både af hensyn til løntilskuddets størrelse og i forhold til diverse statistik om brug af ordningen.

For en arbejdsgiver er det i forhold til løntilskuddets størrelse afgørende, hvorvidt man betragtes som privat eller offentlig virksomhed, men det er også vigtigt at der registreres korrekt i forhold til statistik om brug af ordningen.

Ved ansættelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fremgår det af tilknyttede bekendtgørelse § 3 nr. 3, at der ved offentlige arbejdsgivere forstås

  1. kommuner, regioner og kommunale fællesskaber,
  2. statsinstitutioner og
  3. organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.

Ved afgørelse af om en organisation, institution m.v. er at betragte som offentlig eller privat, er det i forhold til ovennævnte nr. 3, afgørende, om mindst 50 pct. af udgifterne bliver dækket af offentlige tilskud. Offentlige tilskud omfatter også tilskud fra internationale organisationer som fx EU, FN, Nordisk råd, andre stater etc.

Kravet indebærer, at mindst 50 pct. af de faste driftsudgifter i overensstemmelse med fast praksis løbende bliver dækket af offentlige tilskud i henhold til enten lov, bekendtgørelse eller regionsrådets eller kommunalbestyrelsens beslutning herom.

Offentlige virksomheders køb af varer og tjenesteydelser hos en forening eller et selskab betragtes ikke som et offentligt tilskud, og betalingen skal derfor ikke medregnes i opgørelsen af størrelsen af det offentlige tilskud.

Offentligt ejerskab eller medejerskab af en virksomhed, der får over 50 pct. af sine udgifter dækket af private – fx ved brugerbetaling – medfører heller ikke, at virksomheden betragtes som en offentlig arbejdsgiver.

 

Sidst opdateret: 22-05-2023