Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Trainee-indsatsen hos FH

A-kasser og faglige organisationer deltager i trainee-indsatsen under hovedforbundet FH.

FH forankrer indsatsen i en række a-kasser og de faglige organisationer. A-kasserne gennemfører efter nærmere aftale med de faglige organisationer, rekruttering og visitering af ledige dimittender til mulige trainee-forløb. De deltagende A-kasser og/eller faglige organisationer etablerer de konkrete trainee-forløb med formel godkendelse af det lokale jobcenter. 

Følgende organisationer og A-kasser under FH deltager:

 • PROSA og MIN A-kasse
 • Danmarks Lærerforening og Lærernes A-kasse
 • BUPL og BUPL-A
 • Dansk Sygeplejeråd og Din Sundhedsfaglige A-kasse
 • Dansk Socialrådgiverforening.
 • Kost og Ernæringsforbundet og FTF-A
 • Psykomotoriske Terapeuter og FTF-A
 • HK og HK-A
 • Teknisk Landsforbund og TL-A
 • Socialpædagogernes Landsforbund og SL-A

Trainee-forløb er hos FH sammensat af to elementer:

 • Det første element består af et praktisk læringsforløb på en fagrelevant arbejdsplads. Dette kan etableres som virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation.
 • Det andet element vedrører fagligt opkvalificerende kurser, der imødekommer oplagte behov på dimittenders arbejdsmarked. Kurserne kan ikke stå alene, men skal gennemføres i sammenhæng med et praktisk læringsforløb.

Trainee-forløbet skal således som minimum bestå af et praktisk læringsforløb som beskrevet ovenfor, men der lægges op til, at trainee-forløbet gennemføres som kombination af både et praktisk læringsforløb og fagligt opkvalificerende kurser.

Registering af trainee-forløb i forbindelse med FH's trainee-indsats

Det er de deltagende faglige organisationer og/eller a-kasser, der etablerer de enkelte trainee-forløb med formel godkendelse fra det lokale jobcenter. Hvert enkelt trainee-forløb beskrives i en trainee-plan, som sendes til det relevante jobcenter, som særskilt tager stilling til, om der skal udarbejdes en "Min plan", herunder om tilbuddet tæller som et ret og pligt tilbud.

Jobcentret godkender i hvert tilfælde trainee-forløbet i form af virksomhedspraktik, løntilskud og jobrotation. Trainee-forløb registreres i de kommunale sagsbehandlingssystemer (Fasit eller Momentum). Det er sagsbehandleren i jobcentret, som i forbindelse med at der afgives trainee-forløb efter tilbud i LAB-loven, foretager registeringen. Der skal foretages en persongruppemarkering, som angiver, at der er tale om et trainee-forløb, foruden den normale registrering af LAB-tilbud. Se hvordan her:

Hver deltagerorganisation under FH noterer også data for hvert trainee-forløb i et FH-udarbejdet notat.

Opgørelse

Målet for FH er, at 1000 ledige på dimittendsats med videregående uddannelse påbegynder et trainee-forløb årligt.

Forløb, der ikke kan dokumenteres på CPR-nr., indgår ikke i det samlede måltal, uanset øvrigt registrering.

 

Sidst opdateret: 25-08-2022