Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om virksomhedspraktik

Vi modtager jævnligt spørgsmål til virksomhedspraktik, som kan være af generel interesse.

Er det muligt lave to eller flere praktikforløb på op til 4 ugers varighed i samme virksomhed, såfremt praktikanten skifter arbejdsfunktion?

13/02/2020

Der ikke længere er mulighed for at forlænge en virksomhedspraktik ud over varighedsbegrænsningen på 4 uger.

Det kan dog tilføjes, at hvis et praktikforløb er overstået, så er der efter en konkret vurdering i jobcenteret mulighed for at give et nyt tilbud om virksomhedspraktik, hvis det er det, som bedst hjælper borgeren tættere på sit mål. Det kan f.eks. dreje sig om et nyt forløb på den pågældende virksomhed inden for en anden arbejdsfunktion, eller et nyt forløb på en anden virksomhed inden for lignende arbejdsfunktioner.

Tildeles der flere praktikker til en person, skal det være tydeligt i beskrivelsen af indholdet, hvordan de enkelte forløb adskiller sig fra hinanden. Tilbud skal generelt tilrettelægges så de kan gennemføres på så kort tid som muligt under hensyn til personen forudsætninger og behov.

Sidst opdateret: 13-02-2020