Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om ledighedskrav - voksenlærlinge

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål om ledighedskrav i forhold til voksenlærlinge, som kan være af generel interesse.

Hvornår skal krav om ledighed være opfyldt?

28-03-2018

Krav om ledighed/forudgående ledighed skal være opfyldt ved påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om. Der skal dermed ses bort fra tidligere gennemførte dele, der evt. gives merit for ved påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om.

En person bliver dermed ikke udelukket fra ordningen, blot fordi personen tidligere har gennemført en eller flere dele af uddannelsen, som personen har fået merit for ved opstart på det aktuelle uddannelsesforløb. Et uddannelsesforløb anses for afbrudt, hvis der går mere end 6 måneder mellem hhv. afslutning og opstart på to forskellige dele af uddannelsen, f.eks. afslutning af grundforløb 2 og opstart i praktik.

Sidst opdateret: 28-03-2018