Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om uddannelse - voksenlærlinge

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål til uddannelse i forhold til voksenlærlinge, som kan være af generel interesse

Hvordan defineres "det aktuelle uddannelsesforløb"?

28-03-2018

Det aktuelle uddannelsesforløb defineres som det forløb, lærlingen har påbegyndt umiddelbart inden indgåelse af uddannelsesaftale med virksomheden. Uddannelsesforløbet ses som ét samlet forløb, hvis der ikke er gået mere end maksimum 6 måneder mellem afslutning af én del af uddannelsen til opstart på den næste del af uddannelsen. Der skal dermed ses bort fra tidligere gennemførte dele, der evt. gives merit for ved påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om.

Hvornår er et forløb afbrudt?

28-03-2018

Et uddannelsesforløb anses for afbrudt, hvis der går mere end 6 måneder mellem hhv. afslutning og opstart på to forskellige dele af uddannelsen, f.eks. afslutning af grundforløb 2 og opstart i praktik.

Hvilke uddannelser kan der gives tilskud til?

28-03-2018

Voksenlærlingeordningen er målrettet tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser. Arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med en ufaglært beskæftiget kan kun få tilskud, hvis uddannelsen fremgår af den landsdækkende liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.

Kan en virksomhed, der ansætter en beskæftiget faglært med forældet uddannelse som voksenlærling, få voksenlærlingetilskud efter 1. april 2018?

28-03-2018

Nej. Ordningen kan fortsat ikke benyttes ved ansættelse af beskæftigede med en erhvervsuddannelse, uanset om uddannelsen er forældet eller ej.

Findes der en positivliste for voksenlærlinge?

28-03-2018

Ja, for de voksenlærlinge der kommer fra beskæftigelse, er arbejdsgivertilskuddet betinget af, at uddannelsen fremgår af en ny landsdækkende liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft.

Er der forskel på ”forældet uddannelse” og ”medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen de sidste 5 år”?

Nej. Der er ikke nogen indholdsmæssig forskel på de to formuleringer.

Sidst opdateret: 28-03-2018