Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om virksomheder - voksenlærlinge

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål til virksomheder i forhold til voksenlærlinge, som kan være af generel interesse

Kan virksomheder få tilskud, hvis de indgår uddannelsesaftale med en person, der tidligere har været ansat på virksomheden?

28-03-2018

For at der kan gives tilskud til en virksomhed, der indgår uddannelsesaftale med en person, der kommer fra ledighed, må personen ikke have været ansat på virksomheden inden for de seneste 6 måneder, med mindre personen under ansættelsen samtidig har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse.

Der kan dermed godt gives tilskud til en virksomhed, der indgår uddannelsesaftale med en person, der inden for de seneste 6 måneder enten været ansat med løntilskud på virksomeden.

Kan virksomheder fortsat ansætte personer i småjobs forud for indgåelse af uddannelsesaftale?

28-03-2018

Ja. Brug af småjobs forud for indgåelse af en uddannelsesaftale er fortsat en mulighed. Den nye værnsregel jf. § 10, stk. 5, i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet, hvorefter der ikke kan gives tilskud til en virksomhed, der indgår uddannelsesaftale med en ledig person, der inden for de seneste 6 måneder har været ordinært ansat på virksomheden, gælder kun ordinære ansættelser, hvor hverken personen eller virksomheden har modtaget offentlig støtte eller hjælp under ansættelsen.

Kan virksomheder få tilskud til ledige, der har en erhvervsuddannelse?

28-03-2018

Ja, i forsøgsperioden kan ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse benytte ordningen fra 1. ledighedsdag, mens tilskuddet betinges af mindst 6 måneders forudgående ledighed for ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Målgruppen omfatter helt specifikt i henhold til bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet § 10, stk. 2 og stk. 3:

  • Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere: Ufaglærte med mere end 2 måneders forudgående ledighed, personer med forældet uddannelse fra 1. ledighedsdag og faglærte med mere end 6 måneders forudgående ledighed. Tilskuddet er på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden og gælder alle erhvervsuddannelser og maritime uddannelser.
  • Øvrige ufaglærte ledige og ufaglærte dagpenge-, kontanthjælps-, og uddannelseshjælpsmodtagere med mindre end 2 måneders forudgående ledighed: Tilskuddet er på 30 kr. i timen i hele uddannelsesperioden og gælder alle erhvervsuddannelser og maritime uddannelser.
  • Ufaglærte beskæftigede: Uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft (voksenlærlingelisten). Tilskuddet er på 30 kr. i timen i op til 2 år af den aftalte uddannelsesperiode.

Kan virksomheder/arbejdsgivere få tilskud til voksenlærlinge, der kommer fra en uddannelse, der er SU-berettiget?

28-03-2018

Perioder med SU medregnes ikke i opgørelse af ledighedskrav m.v. Det er ved påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale omkring, at der tages stilling til evt. ledighedsstatus.

Ledighedsperioden for dagpengemodtagere opgøres som sammenlagt i dagpengeperioden, der har en referenceperiode på 3 år.

For kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere opgøres ledighedsperioden som sammenhængende ledighed, således at der i opgørelse af kravet om forudgående sammenhængende ledighed medregnes perioder, hvor personen har modtaget a-dagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, har været i tilbud efter kapitel 12 (løntilskud) eller været ledig selvforsørgende.

Kan tilskuddet til virksomheder, der ansætter en voksenlærling, efter to måneder skifte fra 30 kr. i timen til 40 kr. i timen?

28-03-2018

Nej. Hvis aftalen indgås inden, der kan opnås det høje tilskud, vil tilskuddet i hele tidsperioden være på 30 kr. i timen. Aftalen indgås på gældende betingelser og kan ikke ændres undervejs, men gennemføres på aftalte betinger.

Hvornår begynder og slutter det tilskud, som virksomhed/arbejdsgiver kan bevilliges i to år?

27-06-2018

De 2 år regnes fra uddannelsesaftalens indgåelse. Perioder, hvor personen er i skole, og hvor der udbetales tilskud efter reglerne om AUB, forbruger også af de 2 år.
Perioder, hvor uddannelsen ikke er i gang, tæller ikke med, dvs. der kan forekomme ”døde” perioder.

Sidst opdateret: 07-01-2019