Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fastholdelsesindsatsen er flyttet ud på virksomhederne

Favrskov: En række forsøg viser, at når jobcentrets fastholdelsesindsats i sygedagpengesager foregår ude på virksomhederne, er der flere, der fastholder deres job, og sygemeldingerne bliver kortere.

I Favrskov har man omlagt fastholdelsesindsatsen til arbejdspladserne, så man kommer tidligere i gang og involverer arbejdsgiveren, når borgeren sygemeldes fra sit job.

Hurtig fastholdelseshjælp til sygemeldte og arbejdsgivere

Jobcentret i Favrskov tager i dag tidligere kontakt til sygemeldte og involverer arbejdsgivere mere og tidligere. For eksempel tager jobcentret altid kontakt til sygemeldte borgere efter en måned, selvom borgeren forventer at blive raskmeldt inden 8 uger, for at høre om de 8 uger holder. Det gør, at man kommer tidligt i gang med indsatsen for borgere, der er længerevarende syge.

Desuden har jobcentret professionaliseret fastholdelsesindsatsen så alle, der sygemeldes får tilknyttet en fastholdelseskonsulent, der er specialiseret i at varetage myndighedsopgaven, fungere som bindeled mellem den sygemeldte og arbejdspladsen og i at samarbejde med sundhedssystemet. Konsulenten varetager jobcentrets indsats fra start til slut – også ud over 22 uger – så borger og virksomhed har én fast konsulent hele vejen gennem sygeforløbet.

Ud på arbejdspladsen

Positive erfaringer med et pilotprojekt, hvor en fastholdelseskonsulent afprøvede den nye metode, førte til en byrådsbeslutning om at igangsætte modellen for hele fastholdelsesindsatsen. Opskriften på indsatsen er enkel, men virkningsfuld:

  • Indsatsen starter med et informationsbrev til virksomheden og den sygemeldte - og så et telefonopkald til virksomheden
  • Første samtale holdes som udgangspunkt på virksomheden, medmindre der er tale om meget alvorlig sygdom, hvor det ikke giver mening.
  • Fastholdelseskonsulenten har jobcentrets værktøjskasse med. De redskaber, der kan tages i brug, er fx handicapkompenserende ordninger, §56, praktik, delvise raskmeldinger, mentor, mestringsforløb, hvor sygemeldte får hjælp til at håndtere smerter, kroniske lidelser eller psykiske vanskeligheder.
  • På mødet lægges en plan for den sygemeldte, og den videre proces aftales individuelt.

At komme ind på virksomheden helt fra start giver flere gevinster, vurderer Arbejdsmarkedschef Anita Jensen:

"Vi hjælper borgeren med et lille, men vigtigt skridt, ved at lægge mødet i virksomheden, for det er svært for mange, at komme tilbage på arbejdspladsen efter en lang sygemelding. Desuden handler fastholdelse om både borgeren og arbejdspladsen. Derfor skal arbejdsgiveren selvfølgelig være med’".

4 gode grunde til, at en arbejdspladsbaseret indsats virker

  1. En tidlig kontakt til den sygemeldtes arbejdsgiver kan være med til at forebygge, at forløbet ender med opsigelse.
  2. Arbejdsgiveren kender ofte den sygemeldte godt og har viden om forløbet op til sygemeldingen - samt en fornemmelse af, hvor det 'brænder på'.
  3. Arbejdsgiveren kan bidrage til at sætte konkrete mål i indsatsen, som specifikt retter sig mod tilbagevenden til beskæftigelse.
  4. Virksomheden får større ejerskab til et fastholdelsesforløb, når arbejdsgiveren har været med til at lave en plan om tilbagevenden og sætte de konkrete mål.

Succes uden bivirkninger

Det foreløbige resultat af Jobcenter Favrskovs tidlige virksomhedsrettede indsats er kortere gennemsnitlig varighed af sygedagpengeforløb og øget fastholdelse af sygemeldte i job. Et pilotprojekt viste 15 procent flere raskmeldte, og samtidig fik jobcentret mange positive tilbagemeldinger fra virksomhederne. Anita Jensen opsummerer:

"Virksomhederne er meget positive. De oplever jobcentret som medspiller og får kendskab til, hvilke redskaber vi har. Sygemeldte synes, det giver tryghed og sammenhæng i deres forløb, at alle er med. For jobcentret giver det tættere samarbejde kortere forløb og hurtigere raskmeldinger - og en god virksomhedsservice, for det er vigtigt for virksomhederne at få medarbejdere tilbage frem for at skulle rekruttere nye".

Sidst opdateret: 22-05-2023