Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fire nødvendige indsatsområder i jobcentret

Jobcenterets interne organisering, virksomhedskontakten, borgerkontakten og tværgående samarbejde er fire nødvendige indsatsområder, hvis jobcentret skal levere god virksomhedsservice.

Jobcentres virksomhedsservice skal sikre, at virksomheders behov for rekruttering, uddannelse, opkvalificering og hjælp til fastholdelse af sygdomsramte medarbejdere dækkes. Jobcentrene skal derfor kunne:

  • Hjælpe virksomhederne til at finde ledig, kvalificeret arbejdskraft
  • Sikre, at arbejdskraften har de kompetencer, der efterspørges, via uddannelse og opkvalificering
  • Håndtere mangel- og paradoksproblemer
  • Understøtte, at sygemeldte og ansatte i risiko for sygemelding fastholdes i job/på arbejdsmarkedet.

Hvordan sikres god virksomhedsservice i praksis?

Udvikling af god virksomhedsservice kræver, at hele jobcentret er gearet til det, fordi virksomhedsservice går på tværs af jobcentrets organisation.

Det kan anbefales, at arbejde med følgende fire indsatsområder: Virksomhedskontakten, borgerkontakten, jobcentrets interne organisering og tværgående samarbejde.

Nedenstående model illustrerer den sammenhæng, der er mellem de fire indsatsområder – hvis det ene område ikke bliver tilgodeset, kan den gode service ikke leveres.

Jobcenterets udvikling - god virksomhedsservice

For at kunne levere god service, er det nødvendigt at jobcenteret på tværs af organisationen udvikler en fælles forståelse og et fælles fodslag i forhold til virksomhedsservice.

Det er for eksempel nødvendigt med modeller for effektiv videndeling mellem de opsøgende virksomhedskonsulenter og de medarbejdere, der har borgerkontakten, så de ledige får viden om, hvor jobmulighederne er og det gode match sikres. Det er også en forudsætning, at de medarbejdere i jobcentret der har borgerkontakt, gennemfører jobrettede samtaler og klæder borgerne på med gode CV’er. Når de lediges kompetencer ikke matcher virksomhedernes behov og der er behov for opkvalificeringsforløb kræver det et godt tværgående samarbejde.

Fokus på alle fire indsatsområder kan være med til at sikre god virksomhedsservice og gør jobcentret i stand til at levere den arbejdskraft, virksomhederne efterspørger.

De seks medvirkende jobcentre arbejder med udvikling af virksomhedsservice indenfor alle modellens fire områder.

Se jobcentrenes udviklingsplaner, hvor udviklingsområderne er beskrevet mere detaljeret:

Favrskov - udviklingsplan (pdf) (nyt vindue)

Fredericia - udviklingsplan (pdf) (nyt vindue)

Frederikshavn - udviklingsplan (pdf) (nyt vindue)

Rudersdal - udviklingsplan (pdf) (nyt vindue)

Varde - udviklingsplan (pdf) (nyt vindue)

Vordingborg - udviklingsplan (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 27-03-2020