Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tværkommunalt samarbejde sikrer arbejdskraft til virksomheder

Nord for Limfjorden samarbejder tre jobcentre om rekruttering, om lokalisering af mangelområder og om udsøgning og opkvalificering af ledige for at matche virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.

Jobcentret i Frederikshavn gør på vanlig nordjysk manér ikke meget væsen af deres – velfungerende – samarbejde med nabokommunerne Brønderslev og Hjørring. "Vi gør det jo bare", siger afdelingsleder af ledighedsafdelingen i Frederikshavn, Heidi Juel Frederiksen, da vi beder hende fortælle om samarbejdet.

Tværkommunalt samarbejde på flere niveauer

"Vi har forankret samarbejdet på flere niveauer", starter Heidi Juel Frederikssen, og uddyber: "Jobcentrene har et netværk på lederniveau om virksomhedsservice og et netværk for faglige koordinatorer for at sikre ens tolkning af loven på tværs af de tre jobcentre". Det tværkommunale samarbejde understøttes i hele regionen af Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, hvor jobcentrene deltager i netværk for ledere og for videnspiloter. De tre jobcentre afholder årlige temadage for virksomhedskonsulenterne og har sammen søgt kompetencemidler til et fælles opkvalificeringsforløb for virksomhedskonsulenter fra de tre kommuner. Der er kort sagt mange trædesten i det tværkommunale samarbejde.

Gennemsigtighed på tværs

De tre jobcentre har en fælles praksis på tværs af kommunerne om synliggørelse af job: "Vi udsøger altid ledige med de rette kompetencer på tværs af kommuner", siger Heidi Juel Frederikssen, og fortsætter: "Vi lægger alle job på Jobnet - ordinære job, løntilskud, jobrotation med mere – for at have gennemsigtighed og mulighed for at borgerne kan søge på tværs af kommunegrænser". Det har taget lidt tid at få virksomhederne med på at synliggøre job, men erfaringerne er positive for alle parter – både virksomhederne, de jobsøgende borgere og jobcentrene. Jobcentret kontakter altid virksomhederne fem dage før deres jobannoncer udløber på Jobnet for at høre, om de har fået den arbejdskraft, de skulle bruge, og hvis ikke, om jobcentret kan hjælpe.

Jobbarometer styrker tværkommunal rekruttering

Jobcentrene har sammen udviklet et jobbarometer, der samler kommunernes viden om virksomhedernes arbejdskraftbehov og synliggør det til brug for rekrutteringsarbejdet. Der indhentes viden på 800-900 virksomhedsbesøg, der dækker 16 forskellige erhvervsgrupper. Virksomhederne besvarer et spørgeskema, bl.a. om virksomhedernes forventninger for arbejdskraft 3 og 12 måneder frem. Jobbarometeret udarbejdes i både en fælles oversigt over Vendsyssel og i lokale kommuneoversigter.

Jobbarometeret

Spredning af dét, der virker

Længere sydpå har jobcentrene i trekantsområdet også et velfungerende tværkommunalt samarbejde – først om rekruttering og fremadrettet også om sygedagpengeindsatsen. For Kia McDermott, der er leder af virksomhedsservice i Middelfart, giver det tværkommunale samarbejde, udover det umiddelbare serviceløft for virksomhederne, adgang til sparring med kolleger i seks andre jobcentre. Forskelle i demografi og arbejdsmarkedets sammensætning gør, at et jobcenter sjældent kan tage noget, andre gør godt, og bruge det direkte hjemme hos sig selv. Men inspirationen er ikke desto mindre afgørende for udviklingen af god virksomhedsservice:

"Vi har hugget med arme og ben hos alle, vi har hørt, gør noget godt og har tilpasset det vores kommune." Kia McDermott, Jobcenter Middelfart.

Virksomhedsservice på tværs af kommuner

Forslag til måder at samarbejde om virksomhedsservice på tværs af jobcentre:

  • Tage på sambesøg med et andet jobcenter. Hvis en virksomhed i Frederikshavn mangler højtuddannet arbejdskraft, inviterer Jobcenter Frederikshavn fx Jobcenter Ålborg – der har mange højtuddannede ledige – med på sambesøg. Hermed får virksomheden både lokal service og kendskab til relevante ledige fra nabokommunen.
  • Koordinering af større rekrutteringsopgaver. Ved større rekrutteringsopgaver, der ikke kan løses af et jobcenter alene, kan nabojobcentre kontaktes for at skabe det bredest mulige kandidatfelt til virksomheden. Eksempler er større byggerier, infrastrukturudvidelser og større virksomheder der etablerer sig i kommunen.
  • Samarbejde om opkvalificeringsinitiativer. Hvis en virksomhed henvender sig med en større ordrer, der ikke umiddelbart kan besættes med ledige hverken i kommunen eller de nærtliggende kommuner, kan der gennemføres fælles opkvalificeringsforløb på tværs af kommuner og i samarbejde med uddannelsesinstitutioner.
Sidst opdateret: 10-05-2019