Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

IT-understøttelse af virksomhedsservice

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har en række it-projekter, der skal understøtte beskæftigelsesreformens mål om bedre virksomhedsservice.

Det fremgår af Beskæftigelsesreformen, at virksomhedsservice skal understøttes af nye og forbedrede it-løsninger.

STAR har iværksat flere it-rettede initiativer for at understøtte virksomhedsservice i Jobcentrene:

  • Nyt på job net (2020)
  • Optimering af Jobnet for Arbejdsgivere (2017)
  • Forundersøgelse af jobcentrenes behov for virksomhedsservice it-understøttelse (2015)

Jobnet for Arbejdsgivere

En ny opdateret udgave af Jobnet for Arbejdsgiver blev offentliggjort d. 27. marts 2017. Her kan virksomheder oprette jobannoncer, få adgang til en ny og forbedret CV udsøgning, oprette jobagenter m.m. Fra 25. september 2017 starter implementeringen af det nye jobordremodul, der giver virksomheder mulighed for at afgive jobordrer til digitalt direkte til deres jobcenter. Det nye jobordremodul bliver obligatorisk for jobcentrene at integrere i deres kommunale it-system ultimo 2017, jf. databekendtgørelsen. Det betyder, at alle kommuner skal være tilmeldt jobordremodulet senest d. 1. december 2017.

Jobnet for Arbejdsgivere (nyt vindue)

”How to”-video om hvordan virksomheder kan bruge Jobnet for Arbejdsgivere

Reklamemateriale til virksomheder om Jobnet for Arbejdsgivere

Nedenfor kan du finde yderligere reklamemateriale henvendt til virksomheder om Jobnet for Arbejdsgivere.

Postkort med et kort introduktion af Jobnet for Arbejdsgiver  (pdf) (nyt vindue)

3 videoer om virksomhedernes erfaringer med at bruge Jobnet for Arbejdsgivere

Nyt CV på Jobnet (2020)

December 2020 kom der et nyt CV på Jobnet og Jobnet for Arbejdsgivere. CV’et har fået nye funktionaliteter og kategorier, samt et opdateret layout der gør det lettere for arbejdsgivere at få overblik over jobsøgerens kompetencer.

CV-udsøgning (nyt vindue)

Forundersøgelse af it-understøttelse

Forundersøgelsen af jobcentrenes behov for it-understøttelse af virksomhedsservice i jobcentrene blev udført af Discus i 2015. Undersøgelsen pegede på værktøjer, incitamenter og indsatser som bedst kan understøtte a-kasser, kommunal sagsbehandling, virksomheder og borgere i virksomhedsservice indenfor de tre servicespor rekruttering, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.

Rapport om kortlægning af behov for it-understøttelse af virksomhedsservice (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-02-2023