Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Misvisende information om login på Jobnet for borger uden folkeregisteradresse

Senest opdateret 28-11-2022

Sagsnr.: 136707 og 286286

Borgeren er i CPR registreret som udrejst, og har dermed ikke en folkeregisteradresse. Borgeren er heller ikke registreret med en opholdsadresse.

Efter oprettelsen får borgeren vist følgende information:

"Der er desværre sket en fejl
Du kan ikke logge på Jobnet, da jobcentret ikke kender din adresse. Det skyldes formentlig, at din adresse endnu ikke er registreret hos os. Dette vil typisk ske indenfor 24 timer.

Prøv igen i morgen.

Hvis du fortsat ikke kan logge på, så kontakt dit jobcenter eller jobnetsupporten."

Informationen er misvisende, idet oplysning om adresse kun er relevant for borgere, der er genindrejst, og hvor DFDG endnu ikke har modtaget folkeregisteradressen fra CPR-registret.

Status: Fejlen er kun delvist løst. Informationen er fra og med release 2022-3 ændret, men borgere med personstatus 'Registreret uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister - samt administrative personnumre' (id 20)' får ved en fejl fortsat vist den gamle information. Er løst endeligt i release 2022-4 den 05-12-2022.

Fejlmeldt den 12-04-2019