Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ansøgning om voksenlærling for udrejst borger sendes til forkert jobcenter

Senest opdateret 22-08-2022

Sagsnr.: 217070

I release 2021-1 den 15-03-2021 er det blevet muligt at hente cpr. nr. på en udrejst borger til VITAS. I forhold til ansøgning om voksenlærling kræver det dog, at personen er tilmeldt som jobsøgende i jobcentret - se pkt. 1.3 i 'Releasenote til VITAS pr. 15. marts 2021'. 

Af vejledning nr. 9018 af 15. januar 2020 fremgår under 3.5 ’Eleven er bosiddende i udlandet’, at det er den kommune, hvor virksomheden er beliggende, som skal behandle ansøgning om voksenlærling.

Da den udrejste borger skal være tilmeldt som jobsøgende i jobcentret for at kunne blive tilknyttet ansøgningen i VITAS, betyder det, at ansøgningen vil blive sendt til det jobcenter, som borgeren er tilknyttet.

Work around: Jobcentret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende, skal overtage borgeren, hvis den udrejste borger er tilknyttet et andet jobcenter.

Status: Forventes løst i release 2022-4 den 05-12-2022.

Fejlmeldt den 01-03-2021