Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fraflyttende jobcenter får ikke besked ved aflysning af mødebooking

Senest opdateret 26-10-2022

Sagsnr.: 302997

Når en borger flytter bopælskommune i CPR, flytter et batchjob i DFDG borgeren til tilflytterjobcentret. Hvis borgeren har en fremtidig mødebooking i fraflytterjobcentret, aflyser DFDG-batchjobbet bookingen, og giver jobcentret besked herom.

Der er set eksempel på, at webservicebesked (WSRM) er dannet til det tilflyttende jobcenter i stedet for til det fraflyttende jobcenter.

Status: Forventes løst i release 2022-4 den 05-12-2022.

Fejlmeldt den 20-10-2022