Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fejl ved filtrering af søgning

Senest opdateret 25-05-2023

Sagsnr.: 311890

Ved udvidet filtrering under fanen 'Søg' vises ikke de fulde dropdownlister. Hvis man eksempelvis søger efter forløb indenfor et bestemt tidsinterval, vises kun de to første uger i måneden. Søger man på forløb, hvor borgeren er hos en specifik a-kasse, får man vist to a-kasser og en scrollbar. Benytter man scrollbaren, kan man se, at den på et tidspunkt skjuler sig under accordionen til 'Sæt ansvarlig' etc.

Status: Fejlmeldt

Status: Løst i patch den 20-12-2022.

Fejlmeldt den 05-12-2022.