Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Usynkronitet mellem DFDG og CV-oplysninger

Senest opdateret 01-07-2022

Sagsnr.: 271775 og 269789

Der har efter releasen den 13. juni 2022 været flere eksempler på, at a-kasser og jobcentre ikke har kunne hente eller godkende en borgers CV. Åragen til problemet er manglende synkronitet mellem oplysninger om borgerens kontaktgrupperegistrering og/eller a-kassetilhørsforhold i DFDG og i CV-oplysninger (Jobsearch).

Status: Forventes løst i patch, som lægges i produktion den 13-07-2022 (efter kl. 14).

Indtil problemet er løst, kan der foretages datagenopretning af de berørte borgere ved oprettelse af sag til STARs systemforvaltning.

Fejlmeldt den 23-06-2022