Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bevilling om voksenlærling kan ikke flyttes til andet jobcenter

Senest opdateret 04-07-2022

Sagsnr.: 233778

Hvis der på et tilbud om voksenlærling er oprettet to bevillinger, fejler det, hvis sagen forsøges flyttet til et andet jobcenter. Dette er også tilfældet, selvom den ene bevilling er afsluttet.

Status: Fejlmeldt

Indtil fejlen er rettet, skal sager om overflytning sendes til Landssupporten på e-mail landssupporten@star.dk mhp. at få gennemført overflytningen.

Fejlmeldt den 04-07-2022