Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Manglende validering på beskrivelse af mødested

Senest opdateret 19-09-2022

Sagsnr.: 295812

Hvis en borger har booket et mødetilbud, hvor elementet ’Lokationsuddybning’ (beskrivelse af mødestedet i det omfang adressen ikke er tilstrækkelig) er angivet med en tom streng i plannerststemet, opstår der fejl ved opslag
på borgerens indkaldelser. De relaterede webservicebeskeder (WSRM) kan desuden ikke valideres og kan blokere for a-kassens/jobcentrets afhentning af webservicebeskeder. Forventes løst i en patch efter releasen.

Status: Forventes løst i en patch, som lægges i produktion den 11-10-2022 (efter kl. 14).

Fejlmeldt den 19-09-2022