Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Blokerende beskeder fra DFDG om indkaldelser til samtaler og selvbookede møder

Opdateret senest 17-03-2023

Sagsnr.: 338882

Selvom beskrivelsen af mødetilbud i plannersystemerne holder sig under grænsen på 500 tegn, er der stor risiko for, at beskrivelserne giver anledning til blokerede beskeder fra DFDG om indkaldelser og selvbookede møder. Fx hvis der er anvendt tvungne linjeskift og tvungne afsnitsinddelinger. Det skyldes, at der gennem it-systemerne anvendes forskellige kodninger af formatering som fx tvungne linjeskift og tvungne afsnitsinddelinger. En tekst der fylder mindre end 500 tegn kan gennem it-systemerne derfor komme til at fylde mere end 500 tegn – og så kan beskederne ikke modtages fra DFDG. Og blokerer også for at andre beskeder kan læses.

STAR vil derfor anbefale, at der ikke anvendes formatering som fx tvungne linjeskift og tvungne afsnitsinddelinger i beskrivelsen af mødetilbud.

Status: Forventes rettet i patch den 28-03-2023 således, at DFDG fjerner formatering, hvis teksten fylder mere end 500 tegn.

Fejlmeldt den 11-03-2023 - 15-03-2023