Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Oplysninger om fx FGU eller STU vises ikke for unge med uddannelsespålæg

Senest opdateret 27-09-2023

Sagsnr.: 393455

Fra release 2023-1 var det hensigten, at fremtidige abonnementer i Ungedatabasen (UDB) skulle sættes med virkning fra den unges 15 års fødselsdag således, at jobcentret fik bedst mulig kendskab til den unges deltagelse i fx STU eller FGU i forbindelse med dialogen med den unge.

I forbindelse med opgradering til ny version af snitfladen mellem UDB og DFDG er det konstateret, at abonnementer ikke tegnes med virkning fra den unges 15 års fødselsdag. UDB kan derfor ikke via DFDG udstille oplysninger til jobcenter fagsystemerne om hændelser m.v., der ligger forud for, at den unge får en uddannelsesplan. Oplysninger forud for, at den unge unge får en uddannelsesplan vises derfor ikke for den unge på Jobnet under ’Oplysninger om dig’ – og udstilles tilsvarende ikke fra DFDG til jobcenter fagsystemerne.

Status: Fejlen forventes løst med release 2023-4 den 04-12-2023, når den nye version af snitfladen tages i brug. I samme forbindelse forventes, at alle eksisterende abonnementer lukkes af DFDG og umiddelbart efter genåbnes af DFDG således, at der for alle unge med uddannelsespålæg vil kunne udstilles oplysninger om fx FGU, STU og andre hændelser.

Fejlmeldt den 27-09-2023