Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Præsentations-CV er et supplement til det obligatoriske Jobnet-CV

Ledige kan benytte Præsentations-CV’et for at synliggøre kompetencer og erfaring overfor potentielle arbejdsgivere, når de søger jobs på få timer.

Fra juni 2018 har det været muligt for ledige, som et supplement til Jobnet-CV, at bruge Præsentations-CV’et i jobsøgning. Præsentations-CV’et er let at udfylde og målrettet ledige, som søger job på få timer.

Formål

For at understøtte de ledige, som søger småjob til en hurtig og direkte jobsøgning, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) lanceret et Præsentations-CV som et supplement til det obligatoriske Jobnet-CV, som ledige skal have. Præsentations-CV’et er en let og overskuelig CV-skabelon, der er designet til ledige, som søger job på få timer.

For jobkonsulenter

Præsentations-CV’et gør det muligt for jobkonsulenter at hjælpe den ledige med at præsentere egne kvalifikationer og kompetencer, - også hvis man har været væk fra arbejdsmarkedet i en længere periode. Erfaringerne fra flere jobkonsulenter er, at det er et værktøj, der kan lette arbejdet med CV’et for den enkelte borger. Det er oplagt at benytte den udarbejdede video (se link nederst på siden) til at introducere CV’et til den enkelte eller en gruppe af ledige.

Jobkonsulenter kan tilgå Præsentations-CV’et gennem sagsbehandler login for jobkonsulenter. Enten gennem eget sagsbehandler system eller via link: https://job.jobnet.dk/CV/ExternalAccess/Caseworker/login

For borgere

Den ledige borger kan bruge Præsentations-CV’et i kontakten med virksomheder og på en nem måde synliggøre, konkretisere og præsentere kompetencer og erfaringer overfor en potentiel arbejdsgiver.

Borgeren udfylder Præsentations-CV’et med kompetencer, erfaringer samt andre kvalifikationer. Det er ligeledes muligt at tilkendegive, hvis der er hensyn, der kan hjælpe borgeren i jobbet.

Præsentations-CV’et er et supplement for ledige med pligt til et for arbejdsgivere søgbart CV på Jobnet – ikke en erstatning for det eksisterende ”Mit CV” på Jobnet.

Borgeren tilgår dokument fra Jobnet.dk.

Borgeren udfylder CV’et og sender eller giver det til virksomheder.

For virksomheder

Det er p.t. ikke muligt for virksomheder at udsøge Præsentations-CV’er på Jobnet for Arbejdsgivere. Arbejdsgivere kan synliggøre jobs på få timer på Jobnet for Arbejdsgivere ved at angive timeinterval i et jobopslag, samt om det er dag, aften eller weekend.

Ved at jobbets omfang beskrives så præcist, kan rekrutteringsgrundlaget øges. Det kan betyde, at der er flere potentielle kandidater til jobbet.

Jobnet for Arbejdsgivere (nyt vindue)

Lovgivning

Læs om lovgivningen vedrørende CV på Jobnet:

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Introduktion til Præsentations-CV

Video fortæller i brugerperspektiv om Præsentations-CV’ et ved at gennemgå indhold.

Video om Præsentations-CV (nyt vindue)

Sidst opdateret: 25-05-2020