Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om Min Plan.

Styrelsen modtager løbende spørgsmål om Min plan, som samles, drøftes og besvares. Læs her de hyppigst stillede spørgsmål.

Hvornår bliver DUN-koder opdateret?

17-09-2019

DUN-fortegnelsen bliver ikke længere opdateret af Danmarks Statistik. DFDG benytter indtil videre stadigvæk DUN-fortegnelsen.

Work around: Hvis en DUN-kode ikke kan findes i kodelisten, kan uddannelsen i stedet registreres via et fritekstmål (custom).

Hvem skal kvittere for 'Min plan' på Jobnet?

13-02-2018

Alle borgere, der skal tjekke jobforslag på Jobnet, skal også kvittere for Min plan på Jobnet.

Borgere, der er i en kontaktgruppe, som ikke har pligt til at kvittere for plan på Jobnet, skal have planen på anden vis i deres digitale postkasse eller på papir.

De kan kvittere for Min plan på følgende måder:

  • Ved at besvare henvendelsen om Min plan i den digitale postkasse
  • Ved at underskrive en papirudgave af Min plan
  • Ved at kvittere for planen på Jobnet

For borgere med Min plan - Integrationskontrakt gælder, at borgeren skal kvittere for Min plan på en af ovenstående måder. Dette gælder dog ikke første udgave af Min plan - Integrationskontrakt, som skal underskrives fysisk.

Uanset hvor borgeren skal gøre sig bekendt med Min plan, kan manglende kvittering/underskrift ikke sanktioneres. Det, der skal sanktioneres, er manglende overholdelse i Min plan.

Hvad er de juridiske konsekvenser, hvis seneste Min plan-version er inaktiv? Skal borgeren fortsat møde frem i tilbuddet?

13-02-2018

Hvis en Min plan-version er inaktiv, har borgeren ikke pligt til at deltage i tilbuddet - med mindre at planversionen er blevet inaktiv ved en fejl, og det er åbenlyst for borgeren, at der er tale om en fejl.

Skal borgeren give samtykke til eller informeres om, at uddannelsesinstitutionen får oplysninger om borgeren (uddannelsespålæg)?

13-02-2018

Kommune/jobcenter og uddannelsesinstitutionen kan jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 21b, stk. 7, uden samtykke udveksle oplysninger om:

  • At en person er pålagt at begynde og gennemføre en uddannelse, herunder de aktiviteter og indsatser, pågældende har fået af jobcenteret, eventuelle test- og prøveresultater og om jobcenteret vurderer, at der er risiko for, at pågældende kan få særlige vanskeligheder ved at gennemføre uddannelsen.
  • At en person optages på en uddannelse, samt hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, der er risiko for frafald.

Kommunerne og uddannelsesinstitutionerne er ansvarlige for at overholde den relevante lovgivning ved udveksling af yderligere relevante oplysninger, som kan have betydning for den unges muligheder for at gennemføre uddannelsen fx må helbredsoplysninger kun videregives med samtykke.

Hvad er begrundelsen for, at uddannelsesinstitutionen skal se alle aktiviteter, som borgeren har været igennem på sin vej mod optagelsen på uddannelsen? Eksempelvis kan aktivitetsparate have haft mange aktiviteter – herunder aktiviteter med personfølsomme overskrifter

13-02-2018

Intentionen med kontanthjælpsreformen er, at unge skal i gang med og gennemføre en uddannelse. En central forudsætning for, at dette kan realiseres, er et styrket samarbejde og øget dialog mellem kommunen og den uddannelsesinstitution, den unge skal starte på.

Formålet er, at styrke dialogen mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner, for at uddannelsesinstitutionen har mulighed for at iværksætte evt. understøttende foranstaltninger helt fra uddannelsesstart, således at de unge ikke tabes i overgangen til uddannelse og at jobcenteret kan tage kontakt til den unge, hvis denne ikke starter på sin uddannelse, eller hvis den unge er frafaldstruet så kan jobcenteret tilbyde støtte og dermed måske forhindre, at den unge dropper ud.

Uddannelsesinstitutionen vil udelukkende kunne se aktiviteter, der er igangværende på tidspunktet hvor borgeren får sit uddannelsespålæg første gang og alle aktiviteter som igangsættes efterfølgende. Uddannelsesinstitutionen vil desuden ikke kunne se aktiviteter med afholdelseskategorien 'Andet'.

Hvilke oplysninger får jobcentret, når de modtager en besked om, at en ung med uddannelsespålæg er frafaldstruet?

13-02-2018

Risiko for frafald angives sammen med dato og en årsag, hvis den kendes.

Sidst opdateret: 18-09-2019