Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om Min Plan.

Styrelsen modtager løbende spørgsmål om Min plan, som samles, drøftes og besvares. Læs her de hyppigst stillede spørgsmål.

Hvornår bliver DUN-koder opdateret?

17-09-2019

DUN-fortegnelsen bliver ikke længere opdateret af Danmarks Statistik. DFDG benytter indtil videre stadigvæk DUN-fortegnelsen.

Work around: Hvis en DUN-kode ikke kan findes i kodelisten, kan uddannelsen i stedet registreres via et fritekstmål (custom).

Har borgeren pligt til at anvende Min Plan på Jobnet?

17-12-2019

Ja. Den nye Min Plan på Jobnet skal give borgeren er hurtigt og let overblik over sit forløb ét sted bl.a. ved hjælp af den nye interaktive tidslinje. Min Plan er borgerens personlige plan for at komme i beskæftigelse eller uddannelse, og den indeholder:

  • Job- og/eller uddannelsesmål
  • Aftaler der er indgået i forbindelse med samtaler
  • Indsatser, herunder status på igangsatte og afsluttede indsatser

Jobcentret har pligt til at udarbejde og løbende opdatere Min Plan på Jobnet for borgeren, jf. LAB § 41, stk. 4. Borgeren skal holde sig orienteret i Min Plan på Jobnet, jf. BAB § 51, stk. 3. Dog undtagen borgere der er undtaget fra digital post, hvor borgeren i stedet skal have Min Plan udleveret eller tilsendt via brev, jf. BAB § 131.

Er der krav til hvor ofte rehabiliteringsplanen skal opdateres?

17-12-2019

Der er ift. rehabiliteringsplanens indsatsdel (som skal indgå i Min Plan på Jobnet) ingen proceskrav til, hvor ofte den skal opdateres. Det er løbende og efter behov, hvilket også er beskrevet i startvejledningen i pkt. 179.

Er det korrekt forstået, at jobcentrene med ny LAB i Min Plan skal registrere aktiviteter, der kan stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand, med henblik på at personen efterfølgende kan deltage i tilbud efter denne lov, for personer omfattet af § 6, nr. 3 og 5-8, personer omfattet af § 6, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, og personer omfattet af § 6, nr. 11. (§41, stk. 2, nr. 5), hvor det i den gamle LAB var et kan?

17-12-2019

Det er korrekt. Der er desuden beskrevet under pkt. 161 i startvejledningen.

Sidst opdateret: 17-12-2019