Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Profilafklaring – det digitale forberedelsesskema på Jobnet

Forberedelsesskemaet på Jobnet udgør en mulighed for den ledige borger for profilafklaring i begyndelsen af ledighedsforløbet og kan anvendes i den fælles indsats.

Profilafklaringsværktøjet kan hjælpe nyledige dagpengemodtagere til at forberede sig bedst muligt til første samtale med jobcenteret. Det styrker forudsætningerne for hurtigst muligt at vende tilbage i arbejde. Værktøjet kan samtidig understøtte sagsbehandlerens faglige vurdering af en nyledig borgers muligheder og udfordringer på arbejdsmarkedet.

Udfyldelse af Forberedelsesskemaet er frivilligt og dermed et tilbud til den ledige. I starten af ledighedsforløbet møder borgeren et tilbud om profilafklaring på Jobnet i form af Forberedelsesskemaet. Der er forskellige frister for, hvor længe de enkelte kontaktgrupper kan udfylde forberedelsesskemaet:

  • Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere har adgang til at udfylde skemaet indtil jobcentret har visiteret dem.
  • Dagpengemodtagere kan udfylde forberedelsesskemaet i de første tre måneders ledighed.

Udfyldelsen sker på Jobnet, og skemaet består af 10 spørgsmål, der omhandler den ledige selv og dennes jobsøgning.

Den lediges besvarelser bliver genstand for en statistisk baseret analyse af den lediges risiko for at blive langtidsledig ud fra en række objektive informationer om den ledige, som indhentes via registrer om fx alder, herkomst og ledighedshistorik.

Sagsbehandlere i a-kassen og i jobcentret har mulighed for at aflæse såvel den lediges besvarelser som den lediges risikoprofil.

Den profilafklaring, der finder sted gennem forberedelsesskemaet, udgør ikke en samlet vurdering af den lediges mulighed for at vende tilbage på arbejdsmarkedet, men kan udgøre en del af jobkonsulenternes samlede vurdering.

Man skal være opmærksom på, at nogle kommuner og a-kasser ikke anvender profilafklaring eller har udviklet egne profilafklaringsværktøjer, som de anvender som udgangspunkt for indsatsen.

Forberedelsesskemaet på Jobnet giver mulighed for, at såvel jobkonsulenter i a-kassen, i jobcentret og den ledige selv alle har adgang til såvel den lediges besvarelser som den statistiske analyse og hermed har alle tre parter et fælles udgangspunkt for at planlægge indsatsen.

Profilafklaringsværktøj (pdf) (nyt vindue)

I dette katalog kan du finde inspiration til, hvordan du arbejder systematisk med profilafklaringsværktøjet, som et værktøj, der understøtter en tidlig og målrettet indsats for nyledige i risiko for langtidsledighed. 

Inspirationskatalog til samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed (pdf) (nyt vindue)

Profilafklaringens udspring og sammenhænge

Profilafklaring udspringer af henholdsvis Kontanthjælpsreformen for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og Beskæftigelsesreformen for dagpengemodtagere.

Specielt for dagpengemodtagere:

Profilafklaringen på Jobnet kan indgå i det fælles kontaktforløb mellem jobcentre, a-kasser og ledige borgere, som et frivilligt værktøj:

Det fælles og intensiverede kontaktforløb

Profilafklaringen af dagpengemodtagere indgår i pilotprojektet Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed, et pilotprojekt for ledige dagpengemodtagere i risiko for langtidsledighed:

Samtaler og indsats, der modvirker langtidsledighed (nyt vindue)

Den statistiske udregning af den lediges risikoprofil udgør en del af en helhed, som også indbefatter den lediges CV, Joblog , Min Plan og mødet mellem de tre parter i det fælles kontaktforløb.

Politisk aftale

Som en del af henholdsvis Kontanthjælps- og Beskæftigelsesreformen blev det aftalt, at der skulle udvikles et afklaringsværktøj som skal understøtte jobcentrene og a-kasserne i tilrettelæggelsen af en indsats, der er tilpasset den enkelte lediges konkrete behov. 

Forlig om ny beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet (nyt vindue)

Sidst opdateret: 14-08-2020