Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til Selvbook på Jobnet

Gennem kontakten med brugerne indsamler styrelsen løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Ønske om besked, når a-kasse fortryder fravalg af deltagelse i fællessamtale - sagsnr.: 105008

30-08-2017 Jobcentret modtager besked (WSRM), hvis en a-kasse fravælger deltagelse i fællessamtale. Hvis a-kassen efterfølgende fortryder - og registrerer, at de ønsker at deltage, får jobcentret ikke besked fra DFDG (WSRM) herom. Der er ønske om, at dette ændres.
30-08-2017 Ændringsønske er oprettet

Ønske om at vise mødested i huskeservice - sagsnr.: 102955

18-07-2017 Vi har tidligere vist mødested i huskeservice, men den gang var det jobcentrets adresse, som ikke nødvendigvis var det korrekte mødested. Siden har vi fået 'Afholdelsessted', der også findes i DFDG. Det ønskes derfor, at afholdelsesstedet kan fremgå af huskeservice.
18-07-2017 Ændringsønske er oprettet

Ønske om, at borgeren kan tilføje et telefonnummer ved booking af telefonisk samtale - sagsnr.: 102808

11-07-2018 Jobcentrene oplever jævnligt, at borgere i aktivering booker telefoniske møder, men uden at de har registreret et telefonnr. på deres profil. Det betyder, at jobcentret ikke kan kontakte borgeren. Ønsket er derfor, at borgeren i forbindelse med bookingen registrerer det telefonnummer, der skal ringes til.
11-07-2017: Ændringsønsket er oprettet

Ændring i tekst i huskeservicebesked om ændring eller aflysning af møde  sagsnr. 102559

06-07-2017 Fra om med releasen den 19. juni 2017 har borgere, som ikke er tilmeldt i jobcentret (fx aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere), og som ikke nødvendigvis har en profil på Jobnet kunne få huskeservice om møder. Beskederne om ændring af møde og aflysning af møde indeholder imidlertid information om at "Se og accepter det [mødet] på Jobnet" og "Se i din beskedbakke på Jobnet".
Der er ønske om, at teksterne tilpasses borgere, som ikke har krav om at benytte Jobnet.
06.07.2017 Ændringsønske er oprettet

Ændring i administrativ lukning af frist efter 90 dage - sagsnr.: 101869

19-06-2017 En frist for booking lukkes administrativ 90 dage efter oprettelsen, hvis den ikke er blevet lukket fordi borgeren har booket et møde. De 90 dage svarer til ca. 3 mdr., men det betyder, at hvis en borger til en gentagende samtale får registreret en ny frist og denne evt. tager højde for eksempelvis et kendt vikariat, så vil fristen blive lukket inden datoen for bookingfrist.
07-02-2018 Der arbejdes på en ændring, således at frist først lukkes 90 dage efter fristdatoen. Løsningstidspunktet er endnu ikke fastlagt.

Ønske om mulighed for at sige nej tak til indkaldte informationsmøder - sagsnr.: 99921

04-05-2017 Muligheden for at give borgere mulighed for at takke nej til et informationsmøde uden mødepligt ønskes, da det dels giver jobcentret et overblik over antal deltagere, og borgerne misforstår ikke indkaldelsen i forhold til, om de skal møde frem eller ej.
04-05-2017: Ændringsønske er oprettet

Information om at huske at aflyse samtale i jobcentret i forbindelse med afmelding - sagsnr.: 98135

21-03-2017 Der ønskes information på Jobnet om at huske at aflyse planlagt samtale i jobcentret i forbindelse med afmelding.
22-03-2017 Ændringsønske er oprettet

Ønske om automatisk aflysning af planlagt samtale, når borger afmeldes

13-03-2017 Flere jobcentre har indsendt ønske om, at DFDG ved afmelding automatisk aflyser eventuel planlagt samtale.
13-03-2017 Det er indtil videre STARs vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt, at DFDG generelt aflyser planlagte samtaler i forbindelse med afmelding, og det med den begrundelse, at der vil være risiko for, at der sker aflysninger, som ikke skal finde sted - eksempelvis fordi borgeren får sig afmeldt ved en fejl, for tidligt eller med den forkerte årsag.

Indhold i mødeændring bør være mere synlig - sagsnr. 90918

16-08-2016 Ikke alle mødeændringer er lige synlige for borgeren. Der er derfor et ønske om, at ændringer synliggøres analogt til ændringer i 'Min plan'
16-08-2016 Ændringsønsket er oprettet.

Information til dagpengemodtagere om, at første samtale ikke skal bookes af borgeren - sagsnr.: 90757

10-08-2016 Med henblik på at imødegå, at nyledige dagpengemodtagere selvbooker første jobsamtale, ønskes der under 'Mine møder' information om, at jobcentret indkalder borgeren til første samtale.
21-11-2016 Løsningsmuligheder undersøges

Pop-up om ændringer i mødeindkaldelse bør indeholde oplysning om ændring - sagsnr.: 90918

Når der sker en ændring i en mødeaftale vises en ny pop-up for borgeren på 'Min side'. Problemet er, at selv den mindste ændring, som nærmest er usynlig for borgeren, genererer ovenstående. Det betyder, at borgeren kontakter jobcentret, da de bliver i tvivl om, om de har overset noget. Derfor et ønske om, at pop-up  indeholder oplysning om, hvori ændringen består.
16-08-2016 Ændringsønske er oprettet.

Historik på indkaldelser/mødebookninger - sagsnr. 89373

20-06-2016 Når mødetidspunktet i indkaldelse/mødebooking er overskredet, kan borgeren ikke længere se oplysninger om mødet på Jobnet. Dette ønskes ændret, sådan at Jobnet viser historik over indkaldelser/mødebookninger.
23-02-2017 Tidspunkt for implementering kendes endnu ikke

Sidst opdateret: 18-01-2019