Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Vejledninger til Selvbook på Jobnet

Styrelsen har udarbejdet vejledninger og guides til selvbooking på Jobnet og digital understøttelse af borgerens samtaleforløb.

Guides til borgere og sagsbehandlere

Styrelsen udarbejder guides, som trin for trin fortæller om brugen af værktøjerne på Jobnet. De kan med fordel benyttes i vejledningen af borgere og virksomheder, og for medarbejderne udgør de et godt redskab til at lære Jobnet at kende.

Borgere og sagsbehandlere har adgang til guides om Selvbook på Jobnet på Jobnets supportside

Book eller ombook et møde - når du er dagpengemodtager og har fået en frist (nyt vindue)

Book, ombook eller meld afbud til et møde med dit jobcenter (nyt vindue)

Jobcentre har adgang til de samme guides om Selvbook på Jobnet via Jobnets supportside.

Vejledninger om selvbooking

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen  nr. 10190 af 11. november 2016 (pdf)(nyt vindue)

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene (pdf) (nyt vindue)

Vejledning til selvbooking med frist for øvrige kontaktgrupper (pdf) (nyt vindue)

Der er udarbejdet nedenstående materiale til jobcentrene , der kan benyttes til undervisningsbrug:

Obligatorisk selvbooking for dagpengemodtagere - December 2016 (PP) (nyt vindue)

I forhold til den digitale understøttelse af borgerens samtaleforløb findes følgende guides og vejledninger:

Samtaletyper:

Oversigt over samtaletyper i forhold til kontaktgrupper - Marts 2017(pdf)(nyt vindue)

Kontaktforløb, beregning og levering af samtaledatoer m.v.:

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering - Maj 2017 (pdf)(nyt vindue)

Orientering om levering af data om vejledende samtaledatoer m.v. (Januar 2016) (nyt vindue) 

Videoer om Selvbook på Jobnet

For at understøtte borgernes forståelse af Selvbook på Jobnets funktioner og hvordan, de skal bruges, har styrelsen udviklet videoer som viser, hvordan Selvbook på Jobnet virker for forskellige kontaktgrupper:

Video om straksbookingflowet (nyt vindue)

Video om selvbook for kontanthjælpsmodtagere (nyt vindue)

Video om selvbook for sygedagpengemodtagere (nyt vindue)

Sagsbehandlere kan med fordel se videoerne, hvor borgeren føres igennem funktionerne trin-for-trin, for at få indblik i borgerens arbejde.

Releasenoter

I forbindelse med release og patch udarbejder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udførlige beskrivelser af den seneste udvikling af it-værktøjerne samt deres tilsigtede og lovpligtige anvendelse.

Releasenoter indeholder ligeledes beskrivelser af fejlrettelser.

Releasenoter
Sidst opdateret: 29-04-2019