Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

August 2020: Sygedagpengemodtageres selvbooking af samtaler

Dette kort viser implementering af selvbooking i landets kommuner. Af kortet fremgår andelen af selvbookede opfølgningssamtaler for sygedagpengemodtagere.

Flyt musen over en kommune for at se andelen af selvbookede opfølgningssamtaler for sygedagpengemodtagere.

Kortet viser tal for august 2020.

Bemærk, at de lovgivningsmæssige krav til obligatorisk selvbooking er sat i bero i den viste periode og frem til d. 15. august, jf. bekendtgørelsen om delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen af COVID-19.

Forklaring på farvekoder

  • Grøn: Jobcentre med en andel på over 10 procent
  • Gul: Jobcentre med en andel på mellem 5 og 10 procent.
  • Rød: Jobcentre med en andel på under 5 procent.

Gennemsnit på landsplan

På landsplan er andelen af selvbookede samtaler 12,38 procent.

Datagrundlag

Kortet er opdateret den 11.09.2020 med data for august måned. Data på antallet af selvbookede og indkaldte samtaler er hentet fra Det Fælles Datagrundlag, DFDG, imens antallet af sygedagpengemodtagere i en given kommune er hentet fra Jobindsats.dk.

Udviklingen i antal selvbookinger i egen kommune kan følges på STAR SharePoint Portal, hvor data bliver opdateret alle ugens hverdage:

STAR SharePoint Portal (nyt vindue)

Beregningsgrundlag

Andelen af selvbookede samtaler udregnes således: Selvbookede jobsamtaler x 100/(selvbookede + indkaldte jobsamtaler).

Beregningen omfatter målgruppen: Sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse og fra ledighed (visitationsgruppe 2 og 3). 

I beregningen indgår opfølgningssamtaler. 

I beregningen indgår ikke samtaler med selvhenvendere, som definitorisk hverken er indkaldte eller selvbookede, som indkaldte jobsamtaler.

Næste opdatering

Kortet opdateres næste gang ultimo oktober 2020.

Kontakt og spørgsmål

Har du spørgsmål til kommunekortet kan du tage kontakt til dit lokale Arbejdsmarkedskontor. 

Kontaktoplysninger på arbejdsmarkedskontorerne

Bemærk at visning af kommunekortet kræver, at der er installeret Adobe Flash Player, på den browser du benytter. Kontakt din IT-afdeling for oplysninger om muligheden for at få det installeret.

Sidst opdateret: 14-10-2020