Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til fravær og fritagelser inklusive sygefravær for alle målgrupper

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til fravær og fritagelser, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Borgere, som er raskmeldt med årsag 'Tilkendt pension, bliver gentilmeldt af DFDG-batchjob - Sagsnr.: 143878

15-08-2019 Når en sygedagpengemodtager fra ledighed bliver raskmeldt med sidste sygedag d.d. eller en fremtidig dato, håndterer et DFDG-batchjob raskmelding natten efter sidste sygedag. Batchjobbet gentilmelder borgeren.
Der ønskes en ændring, sådan at batchjobbet ser på raskmeldingsårsagen. Er borgeren rakmeldt med en årsag, der forretningsmæssigt indebærer, at borgeren ikke skal være tilmeldt, skal batchjobbet ikke gentilmelde borgeren. 
15-08-2019 Ændringsønske er oprettet

Mulighed for syge- og raskmelding via Jobnet for fleksjobvisiterede - sagsnr.: 134349

07-03-2019 På samme måde som borger i kontaktgruppe 4 'Revalidend', 5'For-revalident' og 11 'Rehabilitent' kan syge- og raskmelde sig via Jobnet, bør det også være en mulighed for borgere i kontaktgruppe 7 'Fleksjobvisiteret'.
15-08-2019 Forventes implementeret i en release i 2020.

Oplysning om pligt til at møde til samtaler ved sygemelding - sagsnr. 74892

07-09-2015 Kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere har pligt til at møde til de jobsamtaler, som jobcentret indkalder til - også selv om borgeren er sygmeldt (i det omfang sygdommen tillader det). Der ønskes information herom på siden 'Sygemelding' på Jobnet og i kvitteringen for sygemelding.
27-08-2018: Ændringsønsket er blevet prioriteret, men løsningstidspunkt er endnu ikke fastlagt

Sidst opdateret: 16-09-2019