Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til tilmelding og registrering i jobcentret

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til tilmelding/registrering i jobcentret, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Batchjob bør undlade at skifte subjocenternr. i den nye kommune, når tilflyttende jobcenter manuelt har overtaget borgeren - sagsnr.: 133686

14-05-2019 Når et jobcenter manuelt overtager en borger, før der er modtaget/behandlet flyttedata fra CPR, kan borger blive tilknyttet et subjobcenter. Når flyttebatchjobbet kører, bliver borgeren flyttet til hovedjobcenternr. xxx01.

Når DFDGs flyttebatchjob kører, bør borger forblive tilknyttet til det subjobcenter, som personen er sat til i den nye kommune ved den manuelle overtagelse.
14-05-2019 Ændringsønske er oprettet.

Validering på folkepensionslader ved tilmelding via Jobnet bør indfases til 68 år - sagsnr.: 136180

01-04-2019 På Jobnet kan borgere, som er over 65 år, kan på Jobnet kun tilmelde sig 'Uden ydelse'. Da folkepensionsalderen gradvist bliver ændret til 68 år, bør der ske en tilsvarende gradvis ændring af valideringen på Jobnet.
01-04-2019 Ændringsønsket er oprettet.

Ønske om ændret folde-ud/ind-notifikation - sagsnr.: 131894

10-12-2018 Da mange borgere har svært ved at forstå funktionaliteten med den nye folde-ud/ind notifikation, ønskes der følgende ændringer:

 • Alle elementer under notifikationen, der kun handler om link til andre sider, som eksempelvis 'Andre veje til job' fjernes og lægges under Tjek jobforslag boksen, hvor de også tidligere fandtes.
 • Det betyder, at notifikationen - modsat nu - fremadrettet kan være tom.
 • Der indføres derfor en regel om, at den kun vises, hvis der er notifikationer i den.
 • Når notifikationen vises, vil den fortsat være foldet sammen for dem, der får vist informationskort og foldet ud for alle øvrige.
 • Teksten på notifikationen ændres til følgende:
  • For tilmeldte: Tjek disse informationer - der kan være information, der kan have betydning for din ydelse
  • For ikke tilmeldte: Tjek disse informationer - der kan være informationer, der kan have betydning for dig

23-01-2019 Ændringen er implementeret den 22-01-2018.

Ønske om, at personkategori sættes til 'Ikke visiteret' ved flytning af bopælskommune i CPR - sagsnr.: 126762

17-07-2018 Der er ønske om, at personkategori sættes til 'Ikke visiteret', når en kontanthjælpsmodtager flytter bopælskommune i CPR.
18-03-2019 I release 2019-1 den 18-03-2019 er der foretaget ændring, sådan at DFDGs flyttebatchjob sætter personkategori til 'Ikke visiteret', når en borger flytter bopælskommune i CPR. Ændringen gælder for borgere i følgende kontaktgrupper:

 • 2 Kontanthjælpsmodtager
 • 3 Kontanthjælpsmodtager omfattet af integrationsprogrammet
 • 12 Modtager af uddannelseshjælp
 • 26 Integrationsydelsesmodtager
 • 27 Integrationsydelsesmodtager omfattet af integrationsprogrammet
 • 28 Integrationsydelsesmodtager med uddannelsespålæg

Visning af helbredsmæssige begrænsninger på Jobnet - sagsnr.: 120253

27-03-2018 Der er ønske om, at registreringer af helbredsmæssige begrænsninger bliver vist for borgeren på Jobnet.
27-03-2018 Ændringsønske er oprettet

Uoverensstemmelse mellem tilmeldehistorik i JobKon og DFDG  - sagsnr.: 120002

23-03-2018 I JobKon bliver til- og afmeldinger, som er foretaget på samme dag ikke vist i JobKon. Det er konstateret, at dette giver et misvisende billede af en borgers tilmeldehistorik, hvis der ved til- og afmelding samme dag er sket et kontaktgruppeskift. Hvis dette er tilfældet, bør til- og afmeldingen vises i JobKon.
23-03-2018 Ændringsønske er oprettet

Historiske datoer bør ikke kunne vælges i kalenderen under 'Afmelding' på Jobnet - sagsnr.: 95180

14-12-2016 I kalenderen på siden 'Afmelding' kan der vælges en historisk dato til trods for, at afmelding tidligst kan foretages med dags dato. Historisk dato bør derfor ikke kunne vælges.
14-12-2016 Ændringsønske er oprettet

Ønske om automatisk skift tilbage til kontaktgruppe 'Seniorjob' ved raskmelding

05-01-2015 Når en borger i kontaktgruppe 24 'Sygedagpengemodtager fra beskæftigelse', som er sygemeldt fra kontaktgruppe 23 'Seniorjob', bliver raskmeldt, sættes kontaktgruppen ikke automatisk tilbage til kontaktgruppe 23. Der ønskers samme funktionalitet, som ved raskmelding af borgere, som er sygemeldt fra kontaktgruppe 10 'Fleksjobansat'.
09-01-2019 Forventes implementeret i release 2019-1 den 18-03-2018.

Sidst opdateret: 15-05-2019