Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til tilmelding og registrering i jobcentret

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til tilmelding/registrering i jobcentret, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Ønske om ændring af fejltekst ved afmelding med en dato, som ligger mere end 30 dage frem i tid - sagsnr.: 166476

19-12-2019 Ved afmelding via Jobnet med en dato, som ligger mere end 30 dage frem i tid, få borgeren vist følgende følgende besked:

"Du kan tidligst afmelde dig fra dags dato, og senest den DD. MM. ÅÅÅÅ".

Flere borgere misforstår teksten, hvorfor den ønskes ændret til:

"Du kan kun afmelde dig pr. d.d. eller maks. 30 dage frem i tid".
19-12-2018 Ændringsønsket er oprettet.

Borgere, som er raskmeldt med årsag 'Tilkendt pension, bliver gentilmeldt af DFDG-batchjob - Sagsnr.: 143878

15-08-2019 Når en sygedagpengemodtager fra ledighed bliver raskmeldt med sidste sygedag d.d. eller en fremtidig dato håndterer, et DFDG-batchjob raskmelding natten efter sidste sygedag. Batchjobbet gentilmelder borgeren.
Der ønskes en ændring, sådan at batchjobbet ser på raskmeldingsårsagen. Er borgeren rakmeldt med en årsag, der forretningsmæssigt indebærer, at borgeren ikke skal være tilmeldt, skal batchjobbet ikke gentilmelde borgeren. 
10-12-2019 Løst i release 2019-4 den 09-12-2019, dog således at borger ved raskmelding bliver registreret i den kontaktgruppe, som borgeren blev sygemeldt fra. Dette forventes løst i release 2020-1 den 16-03-2020 (sagsnr. 164259).

Ændring af DFDG-batchjob, som skifter kontaktgruppe fra 24 til 7, når fleksjobaktivitet ophører - sagsnr.: 142881

05-08-2019 DFDG-batchjob skal ikke ændre kontaktgruppe fra 24 'Sygedagpengemodtager fra beskæftigelse' til 7 'Fleksjobvisiteret', hvis borgeren er ansat i ny fleksjobaktivitet med startdato dagen efter ophør af fleksjobaktivitet.
10-12-2019 øst i release 2019-4 den 09-12-2019.

Ønske om mulighed for afmelding mere end 30 dage frem i tid - sagsnr. 142245

15-07-2019 I forbindelse med at borgere kan blive omfattet af mindre intensiv indsats op til 6 uger op til afmelding som jobsøgende på grund af arbejde, barsel eller pension/efterløn, er der ønske om, at jobcentret kan registrere afmelding samtidigt med fraværsforholdet vedrørende mindre intensiv indsats.
10-12-2019 Løsning er implementeret i release 2019-4 den 09-12-2019. Borger, der er registreret med mindre intensiv indsats, kan afmeldes af jobcentret med en dato, der ligger op til 60 dage frem i tid.

Batchjob bør undlade at skifte subjocenternr. i den nye kommune, når tilflyttende jobcenter manuelt har overtaget borgeren - sagsnr.: 133686

14-05-2019 Når et jobcenter manuelt overtager en borger, før der er modtaget/behandlet flyttedata fra CPR, kan borger blive tilknyttet et subjobcenter. Når flyttebatchjobbet kører, bliver borgeren flyttet til hovedjobcenternr. xxx01.

Når DFDGs flyttebatchjob kører, bør borger forblive tilknyttet til det subjobcenter, som personen er sat til i den nye kommune ved den manuelle overtagelse.
24-10-2019 Forventes implementeret i release 2020-1.

Validering på folkepensionslader ved tilmelding via Jobnet bør indfases til 68 år - sagsnr.: 136180

01-04-2019 På Jobnet kan borgere, som er over 65 år, kan på Jobnet kun tilmelde sig 'Uden ydelse'. Da folkepensionsalderen gradvist bliver ændret til 68 år, bør der ske en tilsvarende gradvis ændring af valideringen på Jobnet.
15-08-2019 Sagen blev den 13-08-2019 løst ved at fjerne valideringen på tilmelding for borgere, som er fyldt 65 år. 

Visning af helbredsmæssige begrænsninger på Jobnet - sagsnr.: 120253

27-03-2018 Der er ønske om, at registreringer af helbredsmæssige begrænsninger bliver vist for borgeren på Jobnet.
27-03-2018 Ændringsønske er oprettet

Uoverensstemmelse mellem tilmeldehistorik i JobKon og DFDG  - sagsnr.: 120002

23-03-2018 I JobKon bliver til- og afmeldinger, som er foretaget på samme dag ikke vist i JobKon. Det er konstateret, at dette giver et misvisende billede af en borgers tilmeldehistorik, hvis der ved til- og afmelding samme dag er sket et kontaktgruppeskift. Hvis dette er tilfældet, bør til- og afmeldingen vises i JobKon.
23-03-2018 Ændringsønske er oprettet

Historiske datoer bør ikke kunne vælges i kalenderen under 'Afmelding' på Jobnet - sagsnr.: 95180

14-12-2016 I kalenderen på siden 'Afmelding' kan der vælges en historisk dato til trods for, at afmelding tidligst kan foretages med dags dato. Historisk dato bør derfor ikke kunne vælges.
14-12-2016 Ændringsønske er oprettet

Sidst opdateret: 19-12-2019