Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Ændringsønsker til fravær og fritagelser inklusive sygefravær for alle målgrupper

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til fravær og fritagelser, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

'Kontaktforløb er hos' a-kassen skal være lovligt for borgere i kontaktgruppe 19  - sagsnr.: 174867

25-06-2020 Der er ønske om, at fravær med id 75 'Kontaktforløb er hos a-kassen' bliver lovligt for borgere i kontaktgruppe 19 'Indvandrere omfattet af introduktionsforløbet'. Dette med henblik på, at jobcentret skal kunne registrere på borgere i forsøgsperioden, som ikke aktuelt er modtager dagpenge.
25-06-2020 Forventes implementeret i release 2020-3 den 21-09-2020

Ønske om mulighed for registrering af 'Arbejdet delvist genoptaget' uden en slutdato - sagsnr. 175448

11-05-2020 Et jobcenter ønsker, at fraværsforholdet 'Arbejdet delvist genoptaget' skal kunne registreres uden en slutdato og ikke som i dag, hvor det kun er muligt at registrere forholdet i op til 90 dage.
03-07-2020 Forventes implementeret i release 2020-4 den 07-12-2020

Ønske om ny afmeldeårsag 'Seniorpension' - sagsnr. 175248

04-05-2020 Der er modtaget ønske om en ny afmeldeårsag 'Seniorpension'.
04-05-2020 Ændringsønsket er ikke imødekommet, da der allerede findes afmeldeårsag, som kan benyttes (id 9 'Pension'). Hvis jobcentret har et statistikbehov, kan der evt. benyttes en lokal persongruppemarkering.

Alle fravær vedrørende mindre intensiv indsats skal sættes i bero ved skift til sygedagpengemodtager - sagsnr. 175204

04-05-2020 Alle fravær vedrørende intensiv indsats skal inaktiveres/sættes i bero ved skift til sygedagpengemodtager (kontaktgruppe 24 og 25) og aktiveres igen ved raskmelding.

Det sker i dag kun for nogle af fraværene vedrørende mindre intensiv indsats.

Fraværstyper vedrørende mindre intensiv indsats:

 • Id 16 - Ansættelse inden for 4 uger 
 • Id 17 - Barsel inden for 4 uger
 • Id 42 - Arbejdsfordeling, vejrlig eller materialemangel
 • Id 43 - På vej på efterløn/fleksydelse (inden for 6 uger)
 • Id 44 - På vej på pension (folkepension) (inden for 6 uger) 
 • Id 45 - På vej i job (inden for 6 uger) 
 • Id 46 - Barsel inden for 6 uger 
 • Id 71 - Arbejdsfordeling op til 6 over
 • Id 72 - Arbejdsfordeling over 6 uger
  Id 73 - Vejrlig eller materialemangel

01-05-2020 Forventes implementeret i release 2020-3 den 21-09-2020.

Raskmelding med årsag 39 ”Afslutning efter 60 dage” skal ikke kunne registreres - sagsnr. 171919

12-03-2020 Kommuner, der er overgået til KSD, må ikke anvende raskmeldingsårsag 39 'Afslutning efter 60 dage' ved raskmelding fra jobcenter fagsystemet. Det skyldes, at KSD ikke kan håndtere denne årsag.

Derfor implementerer DFDG en validering således, at raskmeldingsårsagen ikke kan anvendes, når sygedagpengesystemet har tegnet et abonnement på sygefraværet.
15-06-2020 Løst i release 2020-2 den 15-06-2020.

Ønske om mulighed for at vælge varighed ved sygemelding via Jobnet - Sagsnr.: 170552

29-01-2020 Når borgere i målgrupper, der i dag har en varighedsbegrænsning på 'Sygdom-sygemelding' på 99 dage, sygemelder sig via Jobnet, bør det være muligt for borgeren at vælge varighed:

 • 1 dag
 • Under 14 dage
 • Længere end 14 dage

06-02-2020 Ændringsønsket er oprettet.

Sidst opdateret: 03-07-2020