Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til fravær og fritagelser inklusive sygefravær for alle målgrupper

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til fravær og fritagelser, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Ønske om mulighed for fritagelse af ukrainske borgere, som er over folkepensionsalderen - sagsnr.: 266421 og 270147

25-05-2022 Der ønskes et nyt fraværsforhold til registrering af fritagelse for deltagelse i tilbud for ukrainske borgere som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, og som er over folkepensionsalderen.
01-08-2022 Afventer tilbagemelding fra UIM, da det vedrører deres lovgivning.

Ønske om ny fraværstype til fratagelse af mulighed for booking af telefonisk/digital samtale - sagsnr.: 262866

03-05-2022 Et jobcenter ønsker via ny fraværstype at kunne fratage en borger muligheden for at selvbooke en telefonisk eller digital samtale via Jobnet. Der er tale om, at jobcentret har vurderet, at samtalen skal afholdes personligt, jf. LAB § 33, stk. 2.
21-06-2022 Ændringsønsket er ikke imødekommet. Fravær/fritagelse skal registreres for en given periode, men borgerens ret til selv at vælge samtaleform skal vurderes fra gang til gang (individuel vurdering) og kan dermed ikke fratages for en fastsat periode.

Ønske om, at Sorgorlov kan registreres på borgere i kontaktgruppe 1 - sagsnr. 232875

01-03-2022 Et jobcenter har ønsket mulighed for at registrere Sorgorlov (id 79)
15-09-2022 Implementeret i release 2022-3 den 19-09-2022

Ønske om ny afmeldeårsag 'Seniorpension' - sagsnr. 175248

04-05-2020 Der er modtaget ønske om en ny afmeldeårsag 'Seniorpension'.
04-05-2020 Ændringsønsket er ikke imødekommet, da der allerede findes afmeldeårsag, som kan benyttes (id 9 'Pension'). Hvis jobcentret har et statistikbehov, kan der evt. benyttes en lokal persongruppemarkering.

Ønske om mulighed for at vælge varighed ved sygemelding via Jobnet - Sagsnr.: 170552

29-01-2020 Når borgere i målgrupper, der i dag har en varighedsbegrænsning på 'Sygdom-sygemelding' på 99 dage, sygemelder sig via Jobnet, ønskes mulighed for borgeren at vælge varighed:

  • 1 dag
  • Under 14 dage
  • Længere end 14 dage

06-02-2020 Ændringsønsket er oprettet.

Sidst opdateret: 21-09-2022