Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om fravær og fritagelser

Styrelsen modtager løbende spørgsmål om fravær og fritagelser, som samles, drøftes og besvares. Læs her de hyppigst stillede spørgsmål.

Hvorfor bliver fraværsforholdet 'Kontaktforløbet er hos a-kassen' ikke automatisk afsluttet, når en dagpengemodtager bliver afmeldt?

14-02-2020

Faværsforhold 75 'Kontaktforløb er hos a-akssen' skal ikke afsluttes ved borgerens afmelding. Ved eventuel gentilmelding vil borgeren - afhængig af antal forbrugte dagpengetimer - fortsat kunne være omfattet af forsøget. Dette fremgår af forsøgsvejledningen.

Hvem skal afslutte forsøgsregistreringen ved a-kasseskift?

29-01-2020

Efter ønske fra a-kasserne er det den a-kasse, der har registreret forsøgsdeltagelsen (Id 75 – Kontaktforløb er hos a-kassen), som skal afslutte denne registrering med en slutdato og en årsagskode inden et medlem skifter til en anden a-kasse. A-kasserne har ikke ønsket, at DFDG skulle afslutte registreringen af forsøgsdeltagelsen i forbindelse med skift af a-kasse.

Hvis et medlem undtagelsesvist skifter til en anden a-kasse, inden afslutning af forsøgsdeltagelsen er registreret, kan den nye a-kasse afslutte fraværsregistreringen, hvis den har teknisk mulighed for det.

Alternativt skal den tidligere a-kasse gøre følgende:

  1. Foretage en medlemstilgangsregistrering på det tidligere medlem
  2. Registrere en slutdato og en ophørsårsagskode på fraværsregistreringen
  3. Kontakte medlemmets nye a-kasse for at få denne til at foretage en ny medlemtilgangsregistrering

Jobcentre kan ikke opdatere registreringer af forsøgsdeltagelsen.

Hvorfor kan borgere ikke registrere graviditetsbetinget sygdom via Jobnet?

21-01-2020

Det er ikke muligt ved sygemelding via Jobnet at oplyse, at der er tale om graviditetsbetinget sygdom. Begrundelsen herfor er, at det er de færreste borgere, som på tidspunktet for sygemelding ved, om sygdommen er graviditetsbetinget. Der vil derfor være risiko for fejlregistrering med deraf manglende beskeder om sygemelding til a-kasserne.

På siden for sygemelding på Jobnet får borgerne vist følgende information:

"Er der tale om graviditetsbetinget sygdom, så kontakt din a-kasse."

 

Sidst opdateret: 14-02-2020