Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til tilmelding og registrering i jobcentret

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til tilmelding/registrering i jobcentret, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Ønske om skift af kontaktgruppe ved raskmelding af borgere i ktg. 18 og 19 - sagsnr. 236194

05-10-2021 Når er borger, som er sygemeldt i kontaktgruppe 24 fra kontaktgruppe 18 eller 19, ønskes kontaktgruppen automatisk skiftet tilbage til 18/19, når borgeren bliver raskmeldt.
05-10-2021 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om webservicebesked ved fraflytning af borger i ktg. 18 - sagsnr.: 236193

04-10-2021 Et jobcenter har ønsket, at der også sender webservicebesked (WSRM) ved fravflytning af borgere i kontaktgruppe 18 'Selvforsørgende udlændinge omfattet af program efter INL'. Dette af hensyn til opfølgning på kontrakt efter integrationsloven.
04-10-2021 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om, at borgere i ktg. 2 kan udfylde forberedelselsesskema efter visitering - sagsnr.: 226184

19-07-2021 Borgere i kontaktgruppe 2, 12, 26, 27, 28 og 29 har mulighed for at  indsende forberedelsesskema via Jobnet indtil, at borgeren er blevet visiteret i jobcentret. Der er ønske om, at borgere i de nævnte kontaktgrupper også kan udylde skemaet efter visiteringen.
20-09-2021 Implementeret i release 2021-3 den 20-09-2021

Tællerdata om 225-timers reglen udstilles endnu ikke for borgere i KY-kommuner

28-06-2021 Tællerdata om 225-timers reglen udstilles endnu ikke i DFDG/Jobnet på borgere i kommuner, der er overgået fra KMD Aktiv til KY.
09-09-2021 Data forventes ikke at være klar i 2021. Tidspunkt for løsningen er endnu ikke fastlagt.

Ønske om mulighed for at kunne registrere mobilnumre fra andre lande end Sverige og Norge - sagsnr. 178913

26-06-2020 Der er fra jobcentre ønske om mulighed for at kunne registrere mobilnummer fra andre lande - fx Polen.
26-06-2020 Ændringsønsket er oprettet

Visning af helbredsmæssige begrænsninger på Jobnet - sagsnr.: 120253

27-03-2018 Der er ønske om, at registreringer af helbredsmæssige begrænsninger bliver vist for borgeren på Jobnet.
27-03-2018 Ændringsønske er oprettet

Uoverensstemmelse mellem tilmeldehistorik i JobKon og DFDG  - sagsnr.: 120002

23-03-2018 I JobKon bliver til- og afmeldinger, som er foretaget på samme dag ikke vist i JobKon. Det er konstateret, at dette giver et misvisende billede af en borgers tilmeldehistorik, hvis der ved til- og afmelding samme dag er sket et kontaktgruppeskift. Hvis dette er tilfældet, bør til- og afmeldingen vises i JobKon.
17-08-2021 Implementere ikke, da JobKon er under udfasning.

Sidst opdateret: 05-10-2021