Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til tilmelding og registrering i jobcentret

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til tilmelding/registrering i jobcentret, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Ønske om ny kontaktpersontype 'Jobkonsulent' - sagsnr.: 255346

22-03-2022 Et jobcenter har ønsket oprettelse af en ny kontaktpersontype 'Jobkonsulent'.
232-03-2022 Forventes implementeret i release 2022-2 den 13-06-2022 

Ønske om ny kontaktpersontype 'Fastholdelseskonsulent' - sagsnr.: 243157

08-12-2021 Et jobcenter har ønsket oprettelse af en ny kontaktpersontype 'Fastholdelseskonsulent' med henvisning til sygedagpengeloven, hvor der er krav om udarbejdelse af fastholdelsesplan.
14-03-2022 Implementeret i release 2022-1 den 14-03-2022

Ønske om skift af kontaktgruppe ved raskmelding af borgere i ktg. 18 og 19 - sagsnr. 236194

05-10-2021 Når er borger, som er sygemeldt i kontaktgruppe 24 fra kontaktgruppe 18 eller 19, ønskes kontaktgruppen automatisk skiftet tilbage til 18/19, når borgeren bliver raskmeldt.
05-10-2021 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om webservicebesked ved fraflytning af borger i ktg. 18 - sagsnr.: 236193

04-10-2021 Et jobcenter har ønsket, at der også sender webservicebesked (WSRM) ved fravflytning af borgere i kontaktgruppe 18 'Selvforsørgende udlændinge omfattet af program efter INL'. Dette af hensyn til opfølgning på kontrakt efter integrationsloven.
14-03-2022 Implementeret i release 2022-1 den 14-03-2022

Tællerdata om 225-timers reglen udstilles endnu ikke for borgere i KY-kommuner

28-06-2021 Tællerdata om 225-timers reglen udstilles endnu ikke i DFDG/Jobnet på borgere i kommuner, der er overgået fra KMD Aktiv til KY.
09-09-2021 Data forventes ikke at være klar i 2021. Tidspunkt for løsningen er endnu ikke fastlagt.

Ønske om mulighed for at kunne registrere mobilnumre fra andre lande end Sverige og Norge - sagsnr. 178913

26-06-2020 Der er fra jobcentre ønske om mulighed for at kunne registrere mobilnummer fra andre lande - fx Polen.
26-06-2020 Ændringsønsket er oprettet

Visning af helbredsmæssige begrænsninger på Jobnet - sagsnr.: 120253

27-03-2018 Der er ønske om, at registreringer af helbredsmæssige begrænsninger bliver vist for borgeren på Jobnet.
27-03-2018 Ændringsønske er oprettet

Sidst opdateret: 23-03-2022