Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Juli 2016: Dagpengemodtageres brug af Joblog

Kortet viser anvendelsen af Joblog blandt dagpengemodtagere. For hver kommune fremgår andelen af de berørte ledige, der anvender Joblog.

Kortet viser tal for juli 2016.

Forklaring på farvekoder

  • Grøn: Jobcentre med en dækningsgrad på mellem 75 procent og 100 procent.
  • Gul: Jobcentre med en dækningsgrad på mellem 50 procent og 75 procent.
  • Rød: Jobcentre med en dækningsgrad på mellem 0 procent og 50 procent.

Datagrundlag

Kortet er opdateret den 08.11.2016 med data for juli 2016. Data er hentet fra DREAM (Ydelser), TASS (Fritagelser) og Jobnet (Ydelser).

Beregningsgrundlag

Dette kort er baseret på en ny beregningsmetode, hvilket skulle give et mere retvisende billede.

Beregningerne er foretaget på baggrund af data fra DREAM, hvorfor kortet er blevet yderligere bagudrettet. 

Kortet viser dækningsgraden, som er andelen af de berørte ledige, der har anvendt JobLog.

Næste opdatering

Kortet opdateres næste gang primo december 2017.

Arkiv over status for brug af Joblog for dagpengemodtagere

Oktober 2017: Status for brug af Joblog - dagpengemodtagere

September 2017: Status for brug af Joblog - dagpengemodtagere

August 2017: Status for brug af Joblog - dagpengemodtagere

Juli 2017: Status for brug af Joblog - dagpengemodtagere

Juni 2017: Status for brug af Joblog - dagpengemodtagere

Maj 2017: Status for brug af Joblog - dagpengemodtagere

April 2017: Status for brug af Joblog - dagpengemodtagere

Marts 2017: Status for brug af Joblog - dagpengemodtagere

Februar 2017: Status for brug af Joblog - dagpengemodtagere

Januar 2017: Status for brug af Joblog - dagpengemodtagere

December 2016: Status for brug af Joblog - dagpengemodtagere

November 2016: Status for brug af Joblog - dagpengemodtagere

Oktober 2016: Status for brug af Joblog - dagpengemodtagere

September 2016: Status for brug af Joblog - dagpengemodtagere

August 2016: Status for brug af Joblog - dagpengemodtagere

Juli 2016: Status for brug af Joblog - dagpengemodtagere

Juni 2016: Status for brug af Joblog - dagpengemodtagere

December 2015: Status for brug af Joblog - dagpengemodtagere

Kontakt og spørgsmål

Har du spørgsmål til kommunekortet kan du tage kontakt til dit lokale Arbejdsmarkedskontor.

Kontaktoplysninger til arbejdsmarkedskontorerne

Bemærk at visning af kommunekortet kræver, at der er installeret Adobe Flash Player, på den browser du benytter. Kontakt din IT-afdeling for oplysninger om muligheden for at få det installeret.

Sidst opdateret: 07-12-2018