Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

December 2015: Kontanthjælpsmodtageres brug af Joblog

Kortet viser anvendelsen af Joblog blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere. For hver kommune fremgår andelen af de berørte ledige, der anvender Joblog.

Kortet viser tal for december 2015.

Forklaring på farvekoder

  • Grøn: Jobcentre med en dækningsgrad på mellem 75 procent og 100 procent.
  • Gul: Jobcentre med en dækningsgrad på mellem 50 procent og 75 procent.
  • Rød: Jobcentre med en dækningsgrad på mellem 0 procent og 50 procent.

Datagrundlag

Kortet er opdateret den 08.10.2016 med data for december 2015. Data er hentet fra DREAM (Ydelser), TASS (Fritagelser) og Jobnet (Ydelser).

Beregningsgrundlag

Dette kort er baseret på en ny beregningsmetode, hvilket skulle give et mere retvisende billede.

Status for den enkelte kommune er opgjort på baggrund af andelen af Joblog-brugere ud af antal ledighedsberørte dagpengemodtagere.

Beregningerne er foretaget på baggrund af data fra DREAM, hvorfor kortet er blevet yderligere bagudrettet.

Hvis en borger ikke har pligt til at anvende Joblog, så indgår borgeren ikke i opgørelsen.

Næste opdatering

Kortet opdateres næste gang primo december 2017.

Arkiv

December 2017: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

November 2017: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

Oktober 2017: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

September 2017: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

August 2017: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

Juli 2017: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

Juni 2017: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

Maj 2017: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

April 2017: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

Marts 2017: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

Februar 2017: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

Januar 2017: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

December 2016: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

November 2016: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

Oktober 2016: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

September 2016: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

August 2016: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

Juli 2016: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

Juni 2016: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

December 2015: Status for brug af Joblog - kontanthjælpsmodtagere

Kontakt og spørgsmål

Har du spørgsmål til kommunekortet kan du tage kontakt til dit lokale Arbejdsmarkedskontor. 

Kontaktoplysninger til arbejdsmarkedskontorerne

Bemærk at visning af kommunekortet kræver, at der er installeret Adobe Flash Player, på den browser du benytter. Kontakt din IT-afdeling for oplysninger om muligheden for at få det installeret.

Sidst opdateret: 07-12-2018