Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Brugeradministration af adgang til Arbejdsmarkedsportalen m.v.

Vejledninger til LBA'ere i jobcentre og a-kasser om oprettelse af brugere i Arbejdsmarkedsportalens brugeradministrationsmodul.

Kommunerne og a-kasserne står for administration af de medarbejdere, som skal have adgang til Arbejdsmarkedsportalen og de applikationer, der via Arbejdsmarkedsportalen er adgang til:

 • Jobnet for Jobkonsulenter - JobKon
 • A-kasse Kursusadministration 
 • Jobcenter Planner (kun jobcentre)
 • Jobnets administrationsportal (kun jobcentre)

Brugeradministrationen varetages af medarbejdere med rollen LBA (Lokal Brugeransvarlig).

Landssupporten står for administration af de medarbejdere hos andre aktører, som skal have adgang til Arbejdsmarkedsportalen, og de applikationer, der via Arbejdsmarkedsportalen er adgang til.

Den brugeransvarlige hos anden aktør skal ved oprettelse og nedlæggelse af brugere rette henvendelse til dfdg@star.dk. Ved oprettelse af ny bruger skal e-mailen indeholde følgende oplysninger:

 • Anden aktørs CVR-nummer
 • Oplysning om hvilket jobcenter, der skal gives adgang til (aftalen med kommunen skal vedhæftes e-mailen)
 • Navn og e-mailadresse på den medarbejder, som skal oprettes

Brugeradministration i kommuner/jobcentre

Ved oprettelse af en ny bruger i kommune/jobcenter, skal LBA'en tildele både roller til Kommune og til Jobcenter. Det er vigtigt, at LBA'en først opretter brugeren som kommunebruger og derefter tildeler roller til Jobcenter - se vejledning.

Vejledning i tildeling af roller til Jobcenter (pdf) (nyt vindue)

Følgende roller kan benyttes:

Kommune:

 • 'Sagsbehandler'
 • 'LBA' (krævet for at administrere brugere i Arbejdsmarkedsportalens brugeradministrationsmodul)

Jobcenter:

 • 'Sagsbehandler' (krævet for at benytte JobKon)
 • 'Indkalder' (Jobcenter Planner)
 • Planner administrator (Jobcenter Planner. OBS: Forudsætter også rollen 'Indkalder')
 • 'Jobnet slet CV' (giver adgang til at se en given borgers loginhistorik i Jobnets administrationsportal)
 • 'Jobnet jobordrer' (hører sammen med rollen 'Jobnet slet CV' og skal benyttes, hvis brugeren skal kunne oprette jobannoncer i JobKon)
 • 'LBA' (krævet for at administrere brugere i Arbejdsmarkedsportalens brugeradministrationsmodul)

Rollen 'Webservice' benyttes af funktionscertifikater.
Rollen 'LSS' må ikke benyttes af kommuner. Den benyttes kun af sagsbehandlingssystemer i forbindelse med test.

Brugeradministration i a-kasser

A-kasserne varetager fra og med juni 2018 selv oprettelse og nedlæggelse af brugere.

Vejledning i brugeradministration i a-kasser - Juni 2019 (pdf) (nyt vindue)

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 14-06-2019