Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Jobcenter Planner – administration af selvbookingstider

Via Jobcenter Planner kan jobcentrene udstille samtalemuligheder, så borgere selv kan booke en samtale på Jobnet. Jobcenter Planner udfases med udgangen af 2020.

Jobcenter Planner er et system, der anvendes i jobcentrene, og som integrerer to funktioner: Mødebooking og kalenderoptimering.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i samarbejde med KL besluttet, at udfase Jobcenter Planner med udgangen af 2020. Kommunerne skal senest på dette tidspunkt have etableret deres egen it-understøttelse af selvbooking.

Der er pt. tre leverandører af bookingsystemer til jobcentrene, som kan kontaktes via nedenestående link:

Edora (nyt vindue)
Cbrain (nyt vindue)
Schultz (nyt vindue)

I juni 2019 er der 12 jobcentre, der har skiftet fra Jobcenter Planner, og der er således ca. 80 jobcentre, der skal skifte bookingsystem over de næste 1½ år. Det tager ca. 6 måneder at finde ny leverandør, få aftalegrundlaget på plads og få gennemført det tekniske skift. Det anbefales derfor, at kommunerne senest i løbet af 2. kvartal af 2020 får valgt nyt system, så der ikke opstår problemer med at nå fristen inden udgangen af 2020.

Jobcenter Planner er udviklet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til brug for jobcentre, som har pligt til at opsætte og udstille samtalemuligheder og ledige tider,  så  bestemte grupper af  ledige borgere med adgang til Min side på Jobnet selv kan booke de samtaler, de ønsker.
Samtidig styrer systemet hvilke tider, der bliver booket, og giver information til sagsbehandlerne om dette.

Der er etableret en teknisk platform, hvor andre leverandører kan koble sig på og dermed understøtte lediges selvbooking på Jobnet. Skiftet af bookingsystem i jobcentrene har dermed ingen betydning for hvordan, borgerne booker samtaler på Jobnet.

Jobcenter Planner hænger sammen med temaet 'Selvbook på Jobnet og frister' som du med fordel kan læse:

Selvbook på Jobnet og frister

Sidst opdateret: 28-08-2020