Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Ændringsønsker til Jobcenter Planner

Gennem kontakten med brugerne indsamler styrelsen løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Mulighed for at kunne aktivere/deaktivere online-tilbud på oversigten - sagsnr.: 132540

02-01-2019 På fanen 'Online tilbud' vises, om et tilbud er aktivt eller deaktiveret. Der er et ønske om, at jobcentret får mulighed for at registrere online-tilbuddet status på dette faneblad frem for at skulle åbne selve tilbuddet for at ændre status.
02-01-2019: Forventes implementeret 18-03-2019.

Ønske om at få vist alle former for møder i listen over online-tilbud - sagsnr.: 118294

16-01-2018 Fanebladet 'Ledige tider' viser kun ledige tider for jobsamtaler. Ønsket er, at alle samtaletyper skal fremgå af fanebladet, da det også er relevant at holde øje med ledige tider for f.eks. sygedagpengemodtagere. 
16-01-2018 Ændringsønske er oprettet.

Sidst opdateret: 02-01-2019