Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager

Kommunernes indberetning af afgørelser i sager om førtidspension.

STAR har udviklet et modul i bi.star.dk, som hedder Førtidspensionssager (FTP), hvor afgørelserne i sager om hhv. førtidspension og ændring af førtidspension fremadrettet skal indberette. En lang række spørgsmål, der hidtil har skulle besvares, er fjernet fra indberetningsskemaet, da STAR i højere grad vil samkøre med eksisterende datakilder.

Vejledning til brug af løsningen:

Førtidspensionssager - Brugervejledning (pdf)(nyt vindue)

Valg af diagnose er ændret - der kan således vælges mellem omkring 20.000 d-koder i indtastningen af skemaet. Kendes d-koden ikke, skal man vælge det kapitel, som diagnosen hører under, som der tidligere kunne vælges fra:

Diagnoseliste med Dkode (Excel)

Her fremgår det også, hvilket kapitel disse diagnoser findes under. Ønskes der at søge i de officielle diagnoser fra Sundhedsdatastyrelsen, hvilket ikke er et krav, kan de findes på medinfo.dk:

Medinfo.dk (nyt vindue)

Registrering ved fraflyttede borgere

Da det ikke er muligt at foretage registrering på fraflyttede borgere, skal data om den enkelte borger indsendes via en sikker mail til Mette Gregers Jensen, mgj@star.dk.

Spørgsmål til løsningen

Er der spørgsmål til indholdet af skemaet kan følgende kontaktes:
Mette Gregers Jensen, e-mail mgj@star.dk, telefon 7221 7765

Sidst opdateret: 24-01-2019