Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Skrivelser til jobcentre om IT på beskæftigelsesområdet før 2016

Her finder du informationer og skrivelser, som er udsendt til jobcentre før 2016.

05.11.2015

Brev til jobcentre om efterregistrering og ny mulighed for registrering af historiske aktiviteter (pdf) (nyt vindue)

09.10.2015

Mail fra Arbejdsmarkedskontorerne til jobcentercheferne om status vedrørende levering af vejledende samtaledatoer m.v (pdf) (nyt vindue)

15.07.2015

Mail fra Line Karkov om 'Information om deling af indkaldelser til fællessamtaler' (pdf) (nyt vindue)

25.06.2015

Skrivelse om opdatering af aktiviteter ved lukket kontaktgruppe og ved flytning (pdf) (nyt vindue)

18.06.2015

Brev om udsøgningslister i SHP (pdf) (nyt vindue)

04.06.2015

Brev til kommunerne om efterregistrering af aktiveringer (pdf) (nyt vindue)

26.05.2015

Orientering af jobcentre om tildeling af NemID til personer med administrative personnumre (pdf) (nyt vindue)

30.03.2015

Mail til alle jobcentre om ny aftale med kommunerne/jobcentrene om tilslutning om Det fælles Datagrundlag (pdf) (nyt vindue)

Aftale om tilslutning til Det fælles Datagrundlag (pdf) (nyt vindue)

16.01.2015

Orientering om opfølgning på styrket indsats sidst i dagpengeperioden (pdf) (nyt vindue)

15.12.2014

Mail fra Jeppe Lundin om en ny og forbedret udgave af workindenmark.dk (pdf) (nyt vindue)

Infoark om workindenmark.dk (pdf) (nyt vindue)

02.12.2014

Brev til jobcentre om afklaringsværktøj (pdf) (nyt vindue)

29.10.2014

Orienteringsskrivelse - Berigtigelse af fejl i orienteringsskrivelse om jobrettet uddannelse af 20 oktober - 2014 (pdf) (nyt vindue)

28.10.2014

Orientering af jobcentre om tilladelse til at udstede administrative CPR-nr (pdf) (nyt vindue)

20.10.2014

Orientering om midlertidig lukning af adgangen til digital 6 ugers selvalgt uddannelse (pdf) (nyt vindue)

02.10.2014

Orientering om udskydelse af it-understøttelsen af uddannelsespålægget (pdf) (nyt vindue)

25.09.2014

Notat om korrekt registrering af nytteindsats (pdf) (nyt vindue)

Vejledning i registrering af nytteindsats (pdf) (nyt vindue)

13.08.2014

Orientering om EU/EØS-borgeres adgang til at oprette et CV på Jobnet.dk (pdf) (nyt vindue)

05.08.2014

Jobcentrenes forpligtelser over for selvforsørgende, arbejdssøgende EU/EØS-borgere (pdf) (nyt vindue)

24.06.2014

Informationsskrivelse om digitalisering af 6-ugers selvvalgt uddannelse (pdf) (nyt vindue)

16.06.2014

Nye bonus-opgørelser for en række anden aktør-forløb i 2013 under de landsdækkende rammeaftaler LVU- og Serviceudbud (pdf) (nyt vindue)

23.05.2014

Skrivelse af 3. marts 2014 til alle kommuner om selvbook (pdf) (nyt vindue)

23.04.2014

Skrivelse til alle jobcentre om etablering af brugeransvarlige til SharePoint-platform (pdf) (nyt vindue)

Skrivelse til 4 kommuner om indberetning til DFDG af oplysning om forbrug af særlig uddannelsesordning (pdf) (nyt vindue)

03.03.2014

Skrivelse til 7 kommuner om indberetning til DFDG af oplysning om forbrug af særlig uddannelsesordning (pdf) (nyt vindue)

03.02.2014

Skrivelse til 20 kommuner om indberetning til DFDG af oplysning om forbrug af særlig uddannelsesordning (pdf) (nyt vindue)

18.12.2013

Skrivelse om behov for, at kommunen informerer visse borgere om deres eventuelle ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse (pdf) (nyt vindue)

18.12.2013

Skrivelse om indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning (pdf) (nyt vindue)

Vejledning: Snitfladebeskrivelse for indberetning af særlig uddannelsesydelse til DFDG version 1.4 (pdf) (nyt vindue)

12.12.2013

Skrivelse om it-understøttelse af dialogen om uddannelsespålæg (pdf) (nyt vindue)

04.12.2013

Skrivelse til JC vedr. afregning med AA (pdf) (nyt vindue)

Afrapportering af findings fra AMS' Taskforce (pdf) (nyt vindue)

02.12.2013

Mail til jobcentre og a-kasser om ændring af adgangen til Jobnets administrationsportal (pdf) (nyt vindue)

25.10.2013

Skrivelse om lukning af Arbejdsmarkedsportalen mellem jul og nytår (pdf) (nyt vindue)

02.10.2013

Skrivelse om lukning mellem jul og nytår (pdf) (nyt vindue)

14.12.2012

Nyhed på Jobnet om uddannelsesordning for ledige, der opbruger dagpengeretten (pdf) (nyt vindue)

04.12.2012

Skrivelse om indberetning af sygefravær i NemRefusion - OPDATERET 03.12.2012 (pdf) (nyt vindue)

28.11.2012

Datagenopretning og korrekt registrering af forløb registreret som "Opkvalificering ved ansættelse (§99 i LAB)" (pdf) (nyt vindue)

20.11.2012

Mail til alle a-kasser og jobcentre fra Alex Larsen med to skrivelser:

Skrivelse om indberetning af sygefravær i NemRefusion (pdf) (nyt vindue)

Skrivelse vedr. medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der bliver syge på første ledighedsdag - OPDATERET (pdf) (nyt vindue)

12.11.2012

Vejledning om oprettelse og udsøgning af akutjob - OPDATERET (pdf) (nyt vindue)

07.11.2012  

Vejledning om oprettelse og udsøgning af akutjob (pdf) (nyt vindue)

23.10.2012 

Skrivelse vedr. medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der bliver syge på første ledighedsdag (pdf) (nyt vindue)

08.10.2012 

Vejledning til registrering af henvendelser og jobformidler i forbindelse med akutpakken (pdf) (nyt vindue)

07.09.2012

Orientering om registrering af indsatsen i forbindelse med aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge (pdf) (nyt vindue)

27.04.2012

Orientering om nødprocedure ifm aktuel fejl i visning af digitale jobplaner på Jobnet (pdf) (nyt vindue)

20.04.2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april 2012 (pdf) (nyt vindue)

19.03.2012

Orientering om håndtering af faldugeberegningen efter afskaffelse af uddannelsesydelse under selvvalgt uddannelse (pdf) (nyt vindue)

23.01.2012

Orienteringsskrivelse om ændringer i ret og pligttilbud (L46) (pdf) (nyt vindue)

19.01.2012

Orientering til jobcentre om forsøgsbekendtgørelse (pdf) (nyt vindue)

Forsøgsbekendtgørelse (pdf) (nyt vindue)

06.01.2012

Orientering til jobcentrene om it-understøttelse (pdf) (nyt vindue)

02.01.2012

Orienteringsskrivelse til jobcentrene i forbindelse med udfasning af Arbejdsmarkedsportalen (pdf) (nyt vindue)

16.12.2011

Ophør af AA ledelsesrapporter i Arbejdsmarkedsportalen (pdf) (nyt vindue)

16.12.2011

Jobcentrenes overgang til kommunal it-understøttelse af anden aktør indsatsen (pdf) (nyt vindue)

12.12.2011

Jobcentrenes it-understøttelse i relation til brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for ledige akademikere (pdf) (nyt vindue)

16.11.2011

Om nedlukning af Arbejdsmarkedsportalen 2 (pdf) (nyt vindue)

25.09.2011

Om nedlukning af Arbejdsmarkedsportalen 1 (pdf) (nyt vindue)

05.05.2011

Sikkerhed i forbindelse med log in og log af Jobnet (pdf) (nyt vindue)

03.05.2011

Flere jobannoncer på Jobnet (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 30-01-2020