Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Ændringsønsker til CV-udsøgning

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til CV-udsøgning, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af STARs it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.
For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Filtrering med 'både og' på alle filtreringsområder i CV-søgning - sagsnr.: 77483 og 88981

06-06-2016 I en tidligere release blev flere filtreringsområder ændret, så valg af to filtreringsemner inden for et område, giver et resultat af borgere, der har både den ene kompetence og den anden kompetence. Ønsket er, at 'både og' søgningen skal implementeres inden for alle filtreringsområder, ligesom der ønskes mulighed for, at brugeren selv kan vælge, om søgningen skal foretages som 'enten eller' eller som 'både og'.
27-04-2017 Ændringsønske er under analyse

Sidst opdateret: 15-08-2019