Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til VITAS

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til VITAS, vi har modtaget.

Gennem kontakten med brugerne indsamler Landssupporten og projektlederne ønsker til ændringer i VITAS. Ønskerne vil løbende blive behandlet og beskrives på denne side med angivelse af status.
Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Ønske fra jobcenter om, at antal tegn øges fra 2.000 tegn til 3.000 tegn - sagsnr. 300459

30-09-2022 2.000 tegn i jobindholdet har givet udfordringer i jobcentret, da VITAS er kommunikationsplatform mellem leverandør, virksomhed og jobcenter i forhold til borgernes forløb. Jobcentret har indgivet et ændringsønske om at øge antal tegn til 3.000 tegn - som selvfølgelig skal kunne udstilles til jobcentrenes beskæftigelsessystemer.
04-10-2022 De felter i VITAS, som har en begrænsning på 2.000 tegn, er felter, som kan overføres direkte til borgerens indsats i 'Min plan' af jobcentrenes sagsbehandlingssystemer. Det er vurderet, at 2.000 tegn er tilstrækkeligt til at beskrive indsatsen overfor borgeren. Ændringsønsket er derfor ikke imødekommet.

Godkendelse af medarbejderrep. via fil må ikke kunne slettes - sagsnr.: 282901

05-08-2022 I ansøgning om virksomhedspraktik og løntilskud kan medarbejderrepræsentantens godkendelse ske via upload af fil. Filen kan imidlertid efterfølgende slettes, hvilket ikke må kunne ske.
05-08-2022 Ændringsønsket er oprettet

Markering for helligdage bør tydeliggøres - sagsnr.: 277217

21-07-2022 Der er et ønske om, at markering for helligdage gøres tydeligere, hvilket kan gøres ved en tekst eller ved at gøre feltet obligatorisk at tage stilling til. 
21-07-2022 Ændringsønsket modtaget.

Ønske om ny ophørsårsag - sagsnr.: 272478

09-06-2022 Et jobcenter har ønske om en ny ophørsårsag i VITAS til angivelse af, at borgeren er blevet ansat i en anden virksomhed en tilbudsstedet: "Borger er kommet i job".
09-06-2022 Ændringsønsket modtaget.

Ønske om besked i VITAS, hvis e-mail ikke kan leveres - sagsnr.: 272476

09-06-2022 Et jobcenter ønsker at få besked, hvis sag i VITAS ikke kan sendes til virksomheden, fordi e-mailen ikke kan leveres.
09-06-2022 Ændringsønsket er modtaget.

Ønske om mulighed for forlængelse af bevilling af hjælpemidler - sagsnr.: 269070

18-05-2022 Der er ønske om mulighed for at kunne forlænge bevilling af hjælpemidler.
18-05-2022 Ændringsønsket er modtaget

Studentertimesats i bevilling af PA ønskes ændret til ikke-obligatorisk felt - sagsnr.: 267766

18-05-2022 Et jobcenter ønsker feltet til angivelse af timepris for studentertimesats i bevilling af personlig assistent gjort ikke-obligatorisk. Ifølge jobcentret ændrer sats sig to gange årligt, hvilket kræver udarbejdelse af ny bevilling.
18-05-2022 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om tekstændring på trin 6 i fleksjobvurdering - sagsnr.: 267772

11-05-2022 Et jobcenter ønsker tekst på trin 6 i fleksjobvurdering ændret, sådan at det bliver tydeliggjort, at det er arbejdsgiveren, der har pligt til at give kommunen besked, hvis der sker ændringer i den fleksjobansattes løn m.v.

Nuværende tekst:
Hvis der sker ændringer i den fleksjobansattes fuldtidsløn (fx lønstigning i grundløn, nyt fast tillæg eller lignende), skal der gives besked til kommunen herom, samme måned som ændringen sker.

Forslag til tekstændring:
Hvis der sker ændringer i den fleksjobansattes fuldtidsløn (fx lønstigning i grundløn, nyt fast tillæg eller lignende), skal arbejdsgiveren give besked til kommunen herom, samme måned som ændringen sker.
04-10-2022 Forventes implementeret i release 2022-4 den 05-12-2022

Ønske om ikonet til genfremsendelse af en kladde om fleksjob - sagsnr.: 142979 og 247522

21-01-2022 Der er et stort ønske om at kunne genfremsende kladde om fleksjob. 
15-09-2022 Implementeret i release 2022-3 den 19-09-2022

Mulighed for at forlænge fleksjob - sagsnr.: 247515

21-01-2022 Ønsket er indsendt af flere jobcentre, men hænger også sammen med muligheden for at kunne ændre i antal arbejdstimer.
21-01-2022 Ændringsønsket er modtaget.

Ønske om mulighed for ændring i fleksjobbevilling - sagsnr. 269093

07-10-2021 I forbindelse med opfølgning på fleksjob efter 4,5 år er der ønske om at kunne ændre i fleksjobbevilling i forhold til type (fra midlertidigt til permanent) og timetal.
07-10-2021 Ændringsønsket er modtaget 

Ønske om pop op ved forlængelse af bevilling med information om at huske tillægsbevillinger - sagsnr.: 267755

07-10-2021 Et jobcenter ønsker, at der i forbindelse med forlængelse af en bevilling af virksomhedspraktik eller løntilskud bliver vist en pop up med påmindelse om, at der er tillægsbevillinger tilknyttet bevillingen, som sagsbehandler skal tage stilling til.

Tillægsbevillingerne ligger i anden fane ('Bevilling') end fanen 'Forlængelse', hvor sagsbehandlers afventende opgave ligger, og derfor kan sagsbehandler overse tillægsbevillingerne, som står til at udløbe.
05-08-2022 Ændringsønsket er imødekommet men er endnu ikke prioriteret.

Visning af ansøgninger i status 'Sendt til medarbejder-rep' efter virksomhed har underskrevet med pen via virksomhedssupport - sagsnr.: 236181

04-10-2021 I listen under 'Sendte kladder' i menupunkt 'Virksomhedssupport' er det muligt at se ansøgninger i status 'Sendt til medarbejder-rep'.

Ansøgninger i status 'Sendt til medarbejder-rep' bliver dog kun vist i listen, hvis der var tale om en kladde, som blev sendt til virksomheden. Der er ikke samme mulighed, hvis virksomheden underskriver med pen via virksomhedssupport. Der ønskes derfor en tilsvarende funktionalitet
05-10-2021 Ændringsønsket er modtaget.

Ønske om ændring af formulering om mål med virksomhedspraktik - sagsnr.: 265637

22-07-2021 Et jobcenter ønsker formuleringen "få noget på cv'et" på trin 1 i ansøgning om virksomhedspraktik ændret, da formuleringen kan signalere, at praktikken ikke er seriøs.
22-07-2021 Ændringsønsket er modtaget

Mulighed for at kunne slette inaktive brugere - sagsnr.: 219977

28-05-2021 Flere jobcentre ønsker, at de kan slette inaktive brugere.
01-12-2021 Sletning af inaktive brugere skal følge slettepolitikken, hvor sletning tager udgangspunkt i de enkelte sager. så længe en bruger er knyttet til en sag, kan brugeren ikke slettes, før end sagen slettes. Der vil blive implementeret følgende:

  • at brugere, som ikke har anvendt VITAS i 24 måneder, og som ikke optræder i sagers historik, automatisk slettes
  • Inaktive brugere vises ikke på listen over brugere. Mulighed for at få dem vist kan ske ved markering af et nyt felt 'Vis inaktive brugere

Der er endnu ikke et tidsestimat på implementeringen.

Ønske om mulighed for at overføre fleksjobvurdering til andet jobcenter - sagsnr.: 267782

19-05-2021 Flere jobcentre ønsker mulighed for at kunne overføre fleksjobvurdering til et andet jobcenter i forbindelse med borgernes bopælsflytning.
04-10-2022 Forventes implementeret i release 2022-4 den 05-12-2022

Ønske om mulighed for forlængelse af bevilling af personlig assistent - sagsnr.: 268927

15-04-2021 Der er ønske om mulighed for at kunne forlænge en PA-bevilling i VITAS, hvis bevillingen i første omgang er givet med en varighed på under et år.
24-06-2022 Afventer revision af Kompensationsloven, som forventes at finde sted i løbet af 2023.

Ønske om felt/-er til beskrivelse af det bevilgede hjælpemiddel - sagsnr.: 272031

15-01-2021 Der er ønske om et eller flere felter til beskrivelse af, hvad det er for et hjælpemiddel, der er bevilget. Det kunne være felter med pris, model og leverandør eller et fællesfelt til oplysningerne.
15-01-2021 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om mulighed for bevilling af flere hjælpemidler i samme bevilling - sagsnr.: 272033

15-01-2021 Der er ønsket mulighed for at kunne bevillige flere hjælpemidler i samme bevilling.
15-01-2021 Afventer revision af Kompensationsloven, som forventes gennemført i løbet af 2023

Ændringer under 'Søg' - sagsnr.:  213278

29-11-2020 Der er ønsket følgende tilføjelser under fanen 'Søg':

  • Bevillingsdatoen under bevillinger
  • Godkendelsesdatoen under ansøgninger
  • Muligheden for at søge på tillægsbevillinger under feltet ”type”

15-09-2022 Implementeret i release 2022-3 den 19-09-2022.

Ønske om validering på "lommeregnerfunktionen" ved løntilskud i offentlig virksomhed - sagsnr. 267285

14-10-2020 Offentlige virksomheder oplever, at oplysninger om sats pr. uge m.v. (lommeregnerfunktionen ved ugentligt timetal) ikke bliver udfyldt af jobcentret ved bevilling af løntilskud. Lønforhold skal bruges i forbindelse med udarbejdelse af ansættelsesbrev og er derfor nødvendige for arbejdsgiverens sagsbehandling. Der er derfor ønske om, at "lommeregnerfunktionen" på trin 6 i bevilling af løntilskud gøres obligatorisk, når der tale om en offentlig arbejdsgiver.
14-10-2020 Ændringsønsket er modtaget

Mulighed om registrering af decimaltal i 'Jobcentrets vurdering af arbejdsintensitet (i %)' i fleksjobvurdering - sagsnr.: 269075

11-06-2020 I feltet 'Jobcentrets vurdering af arbejdsintensitet (i %)' på trin 6 i fleksjobvurdering er der ønske om mulighed for at indtaste tal med decimaler.
11-06_2020 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om større tekstfelter i bevilliger - sagsnr.: 266113

05-05-2020 Der er ønske om større tekstfelter i read only. Ønsket er begrundet i, at jobcentret ved dannelse af pdf af bevilling om personlig assistent, mentor eller hjælpemiddel skal benytte browserens udskrivningsfunktion. Hvis teksten i et felt (fx funktionsnedsættelse) bliver vist med scroll bar, kan jobcentret ikke nøjes med at danne én pdf - men skal danne flere afhængigt af teksten størrelse.
16-09-2022 Implementeret i release 2022-3 den 19-09-2022

Ønske om mulighed for registrering af det gennemsnitlige bevilligede timetal pr. uge i PA-bevilling - sagsnr.: 268930

15-04-2020 Der er ønske om, at det på trin 6 i bevilling af personlig assistent bliver muligt at registrere det gennemsnitlige timetal pr. uge.
15-04-2020 Ændringsønsket er modtaget.

Ønske om tekstændring til felter på trin 6 i PA-bevilling - sagsnr.: 272034

15-03-2020 Et jobcenter ønsker teksten til felterne 'Assistentens ansættelsesdato' og Assistentens slutdato' på trin 6 i bevilling af personlig assistent ændret, da de er misvisende - assistenten kan have været ansat i virksomheden i flere år.
27-06-2022 Afventer revision af Kompensationsloven, som forventes foretaget i løbet af 2023.

Ønske om afklaring af antal tegn i tekstfelter, som benyttes i indsatser i DFDG - sagsnr.: 171457 og 220501

02-03-2020 Der er umiddelbart ingen begrænsning på antal tegn i tekstfelterne i VITAS, men i DFDG er der en begrænsning på 2.000 tegn i felterne i indsatser til beskrivelse og begrundelse. Herved kan data mistes, når jobcentrets sagsbehandlingssystem indlæser data fra VITAS. Der ønsker derfor standardisering af antal tegn.
15-09-2022 Implementeret i release 2022-3 den 19-09-2022, sådan at fritekstfelter i VITAS ved oprettelse ikke kan fylde mere 2.000 tegn.

Ønske om mulighed for genfremsendelse af e-mail om bevilling af PA, hjælpemiddel og mentor - sagsnr.: 268956

06-02-2020 I bevilling af personlig assistent, hjælpemiddel og mentor i status 'Afventer godkendelse hos virksomhed' er der ønske om mulighed for at kunne genfremsende e-mail til virksomheden.
01-08-2022 Afventer revision af Kompensationsloven, som forventes at finde sted i løbet af 2023.

Ønske om personlig assistent som tillægsbevilling - sagsnr.: 269118

02-04-2020 Der ønskes mulighed for at kunne oprette personlig assistent som tillægsbevilling til bevillinger af virksomhedspraktik og løntilskud.
02-04-2020 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om udvidelse af fordelingsregler vedrørende fleksjobansøgninger - sagsnr.: 169396

28-01-2020 Det er kun muligt at oprette fordelingsregel på fleksjobansøgninger med andre kriterier end 'Ordning'. Fordelingsreglerne ønskes udvidet.
28-01-2020 Ændringsønsket er oprettet.

'Træffetid' i mentorbevilling ønskes ændret til ikke-obligatorisk felt - sagsnr.: 269101

09-01-2020 Feltet 'Træffetid' på trin 5 i bevilling af mentor ønskes ændret til et ikke-obligatorisk felt.
09-01-2020 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om at kunne vedhæfte et dokument til personlig assistance, som arbejdsgiver kan se - sagsnr.: 170798

13-02-2020 Jobcentret kan vedhæfte dokumenter til personlig assistance, men det er kun jobcentret og jobcentret via virksomhedssupport, der kan se disse dokumenter, da indholdet kan være arbejdsgivere uvedkommende. Der ønskes derfor en mulighed på Trin 6 til at der kan vedhæftes dokumenter - fx refusionsanmodningsskema og -vejledning - som virksomheden kan se.
13-02-2020 Ændringsønsket er modtaget.

Ønske om mulighed for at angive nyt bevilget beløb ved forlængelse af tillægsbevilling - sagsnr.: 157149

24-09-2019 Ved forlængelse af en tillægsbevilling ønskes der mulighed for at angive et nyt bevilget beløb i alt, sådan at både jobcenter og virksomhed kan få overblik over det bevilgede beløb.
24-09-2019 Ændringsønske er oprettet.

Ønske om udfasning af borgerbreve fra VITAS - sagsnr.: 154201

10-09-2019 Ønske om afskaffelse af brev til borger, når øremærket ansøgning om ansættelse i løntilskud bliver afslået med den begrundelse, at borgerbreve ikke hører hjemme i VITAS. Mange medarbejdere glemmer at fjerne fluebenet om brev til borger, når afslag gemmes.
17-10-2019 Løsningstidspunkt er endnu ikke afklaret.

Merbeskæftigelseskravet: Tydeliggørelse af, hvornår data baseres på CVR-nr. og hvornår på P-nr. - sagsnr.: 142777

31-07-2019 I informationsteksten fremgår det tydeligt, hvornår opgørelsen baseres på CVR-nr. og hvornår på P-nr., men når man kommer til selve udfyldelsen, men når man når til spørgsmålet om, hvorvidt en ansat uden løntilskud er fratrådt sin stilling inden for de seneste tre måneder, hvor stillingen ikke er blevet genbesat, så oplyses der ikke om, at der nu skal arbejdes på P-nr.-niveau - modsat de to foregående felter, hvor det oplyses, at data baseres på CVR-nr.
31-07-2019 Ændringsønske er oprettet.

Tilføjelse af information i e-mail til arbejdsgiver ved udløb af løntilskud - sagsnr.: 137261

10-05-2019 Når en løntilskudsansættelse udløber, modtager arbejdsgiver modtager en e-mail med påmindelse om registrering af ophør.

Der er ønske om, at det i mailen bliver tilføjet information om, at arbejdsgiveren kan vente med at indsende, til de har det fulde beløb for støtte og løn i ansættelsesperioden, som medregnes i bruttostøtteintensiteten.
Flere arbejdsgivere opfatter mailen som en rykker og sender ind med forkerte beløb.
21-07-2022 E-mails om ophør og kommende ophør forventes tilrettet i release 2022-4.

Hjælpetekster i ansøgning til beskrivelse af stillingen - sagsnr.: 137258

10-05-2019 Der er ønske fra om, der kommer ”hjælpetekster” i ansøgningen i Vitas - enten som en lille tast med informationer eller hjælpetekst i feltet som forsvinder, når man som arbejdsgiver begynder at indskrive i feltet.

Ønsket er begrundet i, at at få bedre/mere uddybende beskrivelser arbejdsopgaver, skånebehov m.v.
10-05-2019 Ændringsønsket er oprettet

Ønske om, at medarbejders e-mailadresse skjules i underskriftfeltet i bevillinger - sagsnr.: 132004

13-12-2018 Virksomheder kan se jobcentermedarbejderens e-mailadresse i stemplingerne på bevillingen. Det er dermed muligt for virksomheder at sende e-mails til ikke-sikre e-mailadresse. Der er derfor ønske om, at  jobcentermedarbejderens e-mailadresse ikke bliver vist i bevillinger.
13-12-2018 Ændringsønske er oprettet

Mulighed for at markere, at afvist tillægsbevilling er set - sagsnr.: 127381

09-08-2018 Der ønskes at det bliver muligt for jobcenter at markere, at en tillægsbevilling der er afvist af virksomhed, er accepteret/set.
09-08-2018 Ændringsønske oprettet

Visning af advarsel hvis virksomheden er blokaderamt - sagsnr.: 122339

23-05-2018 Der er ønske om, at jobcentermedarbejderne får vist en advarsel, hvis en virksomhed er blokaderamt. Dermed har jobcentret mulighed for at undersøge, om ønsket om aktivitet er er omfattet af blokaden, da jobcentrene får tilsendt oplysninger om blokade fra fagforbundene.
23-05-2018 Ændringsønske oprettet.

Ansøgning hvor borger er henvist til AA (rolle 3), sendes automatisk til behandling ved AA - sagsnr.: 121411

26-04-2018 Jobcenter ønsker at ansøgninger, hvor borgeren er henvist til AA med rolle 3, sendes direkte til AA til godkendelse og færdig behandling i Vitas, og ikke til Jobcenter.
26-04-2018 Ændringsønske oprettet 

Mulighed for oprettelse af ny 'Jobcenter default' tekst på Mentor bevilling - sagsnr.: 108657

23-10-2017 Grunden til, at vi ønsker at kunne indsætte en standardtekst på mentorbevillinger er, at nogen virksomheder ikke ved, at de selv skal søge tilskuddet hjem og hvordan de skal gøre det.
Tidligere har vi sendt et følgebrev med bevillingen, med vejledning om hvad og hvordan de skal gøre det. Og det med at skulle vedhæfte en fil, vil blive glemt i det halve af tilfældene og derfor ikke en holdbar løsning.
23-05-2018 Ændringsønsket er endnu ikke prioriteret

Nyt søgekriterier 'Teams' i Statistik over ansøgninger/bevillinger - sagsnr.: 101050

30-05-2017 Mulighed for at vælge et team, i en liste over jobcentres teams.
Når der søges på team skal søgningen udsøge en oversigt over den gennemsnitlige liggetid for alle medarbejderes ansøgninger/bevillinger, der er medlem at det valgte team uanset om ansøgningen/bevillingen er tilknyttet medarbejderen eller blot det pågældende team.
30-05-2017 Ændringsønske oprettet

Oprette jobcenterspecifikke standardtekster - sagsnr.: 96717

08-02-2017 Muligheden for at sætte standardtekster ind i feltet til godkendelse eller afvisning af ophør, på samme måde som på bevillingerne m.m.
23-06-2017 Ændringsønsket er opdateret med ønsket om at kunne oprette brugerdefinerede standardtekster i en liste med afkrydsningsmulighed/ciffermarkering således, at flere standardtekster kan kombineres frit i den konkrete situation. Der ønskes mulighed for ciffermarkering 1,2,3 etc., så de ønskede tekster kan udvælges og ordnes i den angivne rækkefølge i den konkrete sag. 

Sidst opdateret: 04-10-2022